Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6964149 39261 98941330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121419 36423 88015010
   gminy do 20 000 mieszkańców5753730 02838 10926320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brojce291573151Wójt4
gm. Gryfice15421832304Burmistrz6
gm. Karnice281572135Wójt2
gm. Płoty851561951Burmistrz3
gm. Rewal351591844Wójt1
gm. Trzebiatów111015135679Burmistrz4
Podsumowanie41419650177564 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gminy: Gryfice, Karnice922 7499130
Nr 2gminy: Trzebiatów, Rewal616 347985
Nr 3gminy: Płoty, Brojce410 296750
Podsumowanie 1949 39225265
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 17 12 8 37
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18 9 7 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 12 8 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3 4   7
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA GRYFICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KW STOWARZYSZENIA GPS 13 9   22
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GRYFICKA KWW ZIEMIA GRYFICKA 18 12 8 38
15 KOMITET WYBORCZY POWIATOWE STOWARZYSZENIE IDZIEMY RAZEM KW IDZIEMY RAZEM 17 12 8 37
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 18 11 8 37
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAJWYŻSZY CZAS KWW NAJWYŻSZY CZAS 8 4 3 15
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 22 759 13 207 13 182 57.92%
12 121 91.95%
Tak
Nr 2 16 353 8 353 8 350 51.06%
7 743 92.73%
Tak
Nr 3 10 300 5 738 5 611 54.48%
5 148 91.75%
Tak
Podsumowanie49 41227 29827 14354.93%25 01292.15%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2408379,63%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2243348,97%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 56273822,50%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 75573,02%
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA GRYFICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1007224,03%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GRYFICKA 27193810,87%
15 KOMITET WYBORCZY POWIATOWE STOWARZYSZENIE IDZIEMY RAZEM 65523726,20%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 2281389,12%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAJWYŻSZY CZAS 1420155,68%
Podsumowanie25 012266100,00%
Rada Powiatu w Gryficach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 CIECIÓRSKI LESZEK77238 1.96%
121 SIDOR SŁAWOMIR ANDRZEJ51335 2.76%
143 CHMIELOWICZ RYSZARD53375 3.09%
1141 ZDANCEWICZ JACEK HENRYK501076 8.88%
1142 ŁOBOŻEWICZ ROMAN ALEKSANDER66140 1.16%
1151 SAĆ KAZIMIERZ511340 11.06%
1152 ŁAWRUSZKO JANUSZ48796 6.57%
11515 NIŻNIOWSKI MARCIN32167 1.38%
1161 CHABOWSKI ZBIGNIEW TADEUSZ51411 3.39%
211 KLIMOWICZ DOROTA47314 4.06%
241 KOREK RENATA TERESA48518 6.69%
242 DOMAŃSKI JÓZEF62671 8.67%
243 GOŁUCHOWSKI MAREK33464 5.99%
2154 STUŁA LESZEK52409 5.28%
21511 GANDURSKI JÓZEF61331 4.27%
341 WOJSZNIS STANISŁAW52782 15.19%
343 KOLANICA MIROSŁAW36184 3.57%
3151 MALIŃSKI RYSZARD JAN48691 13.42%
3153 GRÓDECKI FRANCISZEK BOGDAN55259 5.03%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 24083729,63%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 22433418,97%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 562738622,50%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 75573,02%
-
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA GRYFICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1007224,03%
-
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GRYFICKA 271938210,87%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY POWIATOWE STOWARZYSZENIE IDZIEMY RAZEM 655237726,20%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 22813819,12%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAJWYŻSZY CZAS 1420155,68%
Tak
Podsumowanie25 01226619100,00%

Brak plików