Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91415866 73283 89854360
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121325 35031 44420010
   gminy do 20 000 mieszkańców81205541 38252 45434350
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Banie441531234Wójt2
gm. Cedynia261562248Burmistrz4
gm. Chojna961582556Burmistrz4
gm. Gryfino20321618241Burmistrz6
gm. Mieszkowice561583373Burmistrz5
gm. Moryń491572941Burmistrz1
gm. Stare Czarnowo291563249Wójt4
gm. Trzcińsko-Zdrój461573164Burmistrz4
gm. Widuchowa491542236Wójt2
Podsumowanie545814155224642 32
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i gmina Gryfino825 350799
Nr 2Gminy: Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa412 654746
Nr 3Miasta i gminy: Chojna, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój619 245549
Nr 4Miasta i gminy: Mieszkowice, Moryń39 483424
Podsumowanie 2166 73223218
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 5     14
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 3 5   24
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15 8 10 6 39
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 6     18
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY 16 8 10 6 40
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWA KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 16 8 12 6 42
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - FORUM 2010 KWW WS - FORUM 2010 15 8 12 6 41
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 25 332 13 426 13 406 52.92%
12 247 91.35%
Tak
Nr 2 12 660 6 655 6 651 52.54%
5 687 85.51%
Tak
Nr 3 19 256 10 085 10 000 51.93%
9 081 90.81%
Tak
Nr 4 9 483 4 757 4 756 50.15%
4 253 89.42%
Tak
Podsumowanie66 73134 92334 81352.17%31 26889.82%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1199143,83%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1510244,83%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 61643919,71%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1710185,47%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY 73054023,36%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 78884225,23%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - FORUM 2010 54924117,56%
Podsumowanie31 268218100,00%
Rada Powiatu w Gryfinie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 DUDAR EWA39785 6.41%
1414 ZAIR LABIB43284 2.32%
151 JACKIEWICZ LESZEK40331 2.70%
1132 MUCHA RAFAŁ MAREK38772 6.30%
1133 PODLEŚNY JAN ZYGMUNT61576 4.70%
1134 MILER JERZY ZDZISŁAW54417 3.40%
11310 RATAJ ROMAN HENRYK47433 3.54%
11416 GŁADKOW JAN56549 4.48%
243 GŁĄBAŁA ZBIGNIEW54282 4.96%
2131 AUGUSTYNIAK ARKADIUSZ40345 6.07%
2141 TEREBECKI SŁAWOMIR42310 5.45%
2142 STACHERA EUGENIUSZ FELIKS59292 5.13%
341 ZGODA JERZY49411 4.53%
3132 KOTOWICZ GABRIELA BARBARA46351 3.87%
3141 KONARSKI WOJCIECH ANDRZEJ50530 5.84%
3145 KORDYLASIŃSKA ALICJA ELWIRA44433 4.77%
3154 FEDOROWICZ WOJCIECH69450 4.96%
31512 BUGAJSKI PIOTR KAZIMIERZ45686 7.55%
441 PANKRATOW ROBERT PIOTR44266 6.25%
4141 NIEDŹWIECKI RYSZARD STANISŁAW54626 14.72%
4142 KACZMAR HENRYK55746 17.54%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1199143,83%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1510244,83%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 616439519,71%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 17101815,47%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY 730540623,36%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 788842725,23%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - FORUM 2010 549241217,56%
Tak
Podsumowanie31 26821821100,00%

Brak plików