Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6903039 53948 26137150
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6903039 53948 26137150
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dziwnów4615124289Burmistrz8
gm. Golczewo361553068Burmistrz4
gm. Kamień Pomorski113151537152Burmistrz6
gm. Międzyzdroje441582373Burmistrz4
gm. Świerzno441582062Wójt3
gm. Wolin117151558107Burmistrz6
Podsumowanie37309063210551 31
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Kamień Pomorski512 1051092
Nr 2Gmina Wolin410 142965
Nr 3Gmina Międzyzdroje, gmina Dziwnów48 9641068
Nr 4Gmina Świerzno, gmina Golczewo48 328963
Podsumowanie 1739 53938288
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 8 6 8 28
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 8 8 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 8 4 4 22
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA LOKALNA KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 10 8 8 7 33
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIGA SAMORZĄDOWA OTTON KWW OTTON 10 4 5 4 23
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA GOSPODARCZA KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 10 8 7 8 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM KAMIEŃSKIE KWW FORUM KAMIEŃSKIE 10 5 8 8 31
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE KWW PL 10 8 7 8 33
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDRÓJ KWW ZDRÓJ 10   7   17
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POPRAWA KWW POPRAWA 10 8 8 8 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 12 102 6 219 6 217 51.37%
5 755 92.57%
Tak
Nr 2 10 140 5 773 5 769 56.89%
5 230 90.66%
Tak
Nr 3 8 962 4 615 4 614 51.48%
4 192 90.85%
Tak
Nr 4 8 328 4 588 4 588 55.09%
4 098 89.32%
Tak
Podsumowanie39 53221 19521 18853.6%19 27590.97%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 28042814,55%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 35423418,38%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1213226,29%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA LOKALNA 1802339,35%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIGA SAMORZĄDOWA OTTON 1876239,73%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA GOSPODARCZA 19713310,23%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM KAMIEŃSKIE 1813319,41%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE 1683338,73%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDRÓJ 674173,50%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POPRAWA 1897349,84%
Podsumowanie19 275288100,00%
Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Zalewska-Kubiak Alicja Jadwiga54277 4.81%
142 Jędrzejewski Andrzej Maciej46292 5.07%
1141 Karpiński Bronisław Grzegorz47410 7.12%
1161 Kołoszuk Anatol Eugeniusz55410 7.12%
1191 Żelek Wiesław Kazimierz46324 5.63%
221 Jasiewicz Eugeniusz611063 20.33%
222 Celiński Adam Paweł29218 4.17%
241 Celiński Wojciech Ryszard49161 3.08%
2151 Mróz Ryszard Andrzej59235 4.49%
341 Kościukiewicz Małgorzata Irena44415 9.90%
342 Flotyński Mateusz32275 6.56%
3131 Kapitan Jarosław Sławomir44141 3.36%
3164 Trott Adam37114 2.72%
442 Adamowicz Jadwiga Małgorzata51333 8.13%
4151 Danieluk Andrzej Jan51188 4.59%
4172 Szczeblewska Emilia47140 3.42%
4191 Dorniak Roman Romuald50325 7.93%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 280428214,55%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 354234618,38%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1213226,29%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA LOKALNA 18023319,35%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIGA SAMORZĄDOWA OTTON 18762319,73%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA GOSPODARCZA 197133210,23%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM KAMIEŃSKIE 18133129,41%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE 16833318,73%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDRÓJ 674173,50%
-
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POPRAWA 18973429,84%
Tak
Podsumowanie19 27528817100,00%

Brak plików