Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81207451 04265 26055530
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81207451 04265 26055530
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Będzino671542242Wójt3
gm. Biesiekierz481592639Wójt3
gm. Bobolice9141565963Burmistrz5
gm. Manowo681583147Wójt3
gm. Mielno561582961Wójt5
gm. Polanów91315103032Burmistrz1
gm. Sianów91015135169Burmistrz4
gm. Świeszyno7815104066Wójt4
Podsumowanie557412068288419 28
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy Będzino, Mielno410 940532
Nr 2Gminy Biesiekierz, Świeszyno, Manowo514 569537
Nr 3Gmina Bobolice37 695527
Nr 4Gmina Polanów37 149527
Nr 5Gmina Sianów410 689642
Podsumowanie 1951 04226165
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 5 5 3 5 25
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 10 6 6 7 37
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 7 6 6 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 6 5 6 7 30
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 4 9 5 6 8 32
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION KWW SILNY REGION         7 7
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 937 5 651 5 648 51.64%
5 152 91.22%
Tak
Nr 2 14 571 7 575 7 569 51.95%
6 830 90.24%
Tak
Nr 3 7 697 3 952 3 931 51.07%
3 573 90.89%
Tak
Nr 4 7 148 3 387 3 386 47.37%
2 958 87.36%
Tak
Nr 5 10 689 5 693 5 692 53.25%
5 171 90.85%
Tak
Podsumowanie51 04226 25826 22651.38%23 68490.31%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 30312512,80%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 67233728,39%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 62013426,18%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2140309,04%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 49963221,09%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION 59372,50%
Podsumowanie23 684165100,00%
Rada Powiatu w Koszalinie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
114 Wilk Bartłomiej31478 9.28%
121 Góral Elżbieta49392 7.61%
128 Kopera Witold Piotr51349 6.77%
141 Gil Marek Paweł38389 7.55%
211 Awstric Alla Anita69475 6.95%
221 Leśniewicz Andrzej Leszek54986 14.44%
222 Oleszko Józef Piotr56262 3.84%
241 Kuriata Henryk55772 11.30%
2131 Oleksy Irena Teresa53396 5.80%
321 Tomczak Renata Anna39310 8.68%
341 Brzoza Mieczysława Sabina47422 11.81%
3135 Jesionowski Kamil Sebastian33286 8.00%
421 Dropko Zenon57398 13.46%
442 Sekuła Elżbieta41362 12.24%
4131 Kalinowski Dariusz Mirosław44745 25.19%
521 Grabarek Zbigniew Tomasz52401 7.75%
546 Grębski Edward64323 6.25%
5131 Banaśkiewicz Karol Józef63487 9.42%
5137 Zielony Mirosława50304 5.88%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 303125212,80%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 672337728,39%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 620134526,18%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2140309,04%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 499632521,09%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION 59372,50%
-
Podsumowanie23 68416519100,00%

Brak plików