Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5872854 41367 73448230
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242633 62741 85130020
   gminy do 20 000 mieszkańców3452220 78625 88318210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Barlinek13101542636Burmistrz2
gm. Boleszkowice251571736Wójt2
gm. Dębno17321618181Burmistrz5
gm. Myślibórz13321618206Burmistrz6
gm. Nowogródek Pomorski371541733Wójt2
Podsumowanie4828872796492 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gminy: Barlinek, Nowogródek Pomorski618 439336
Nr 2gmimy: Boleszkowice, Dębno719 077440
Nr 3gmina Myślibórz616 897440
Podsumowanie 1954 41311116
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 10 8 30
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE   9 9 18
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 10 12 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 11 11 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 428 9 052 8 984 48.75%
8 236 91.67%
Tak
Nr 2 19 075 9 407 9 403 49.29%
8 555 90.98%
Tak
Nr 3 16 894 8 998 8 973 53.11%
8 320 92.72%
Tak
Podsumowanie54 39727 45727 36050.3%25 11191.78%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 77873031,01%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 33971813,53%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 81463432,44%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 57813423,02%
Podsumowanie25 111116100,00%
Rada Powiatu w Myśliborzu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Siarkiewicz Zygmunt511083 13.15%
112 Sznabowicz Alina59394 4.78%
141 Potyra Andrzej Marian58797 9.68%
147 Rudnicki Andrzej Piotr43788 9.57%
1411 Tymosiewicz Andrzej58398 4.83%
151 Wiśniak Ryszard60331 4.02%
211 Getman Józef61485 5.67%
212 Fabiańczyk Janusz50401 4.69%
221 Głuszko Józef55577 6.74%
241 Mazepa Arkadiusz Sobiesław32812 9.49%
242 Stąsiek Joanna33358 4.18%
251 Patkowska Danuta50534 6.24%
252 Jarema Tomasz Jacek37311 3.64%
311 Winiarczyk Janusz Leszek69475 5.71%
321 Łukasik Ferdynand Wiesław69381 4.58%
341 Prill Alicja Beata47878 10.55%
3412 Rutkowski Roman Józef48392 4.71%
351 Wojtkiewicz Wojciech Witold55779 9.36%
352 Maćkała Tadeusz62295 3.55%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 778730531,01%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 339718213,53%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 814634732,44%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 578134523,02%
Tak
Podsumowanie25 11111619100,00%

Brak plików