Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6903932 53540 67628420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6903932 53540 67628420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bielice251551436Wójt2
gm. Kozielice281542034Wójt2
gm. Lipiany451582763Burmistrz3
gm. Przelewice491541931Wójt2
gm. Pyrzyce1431582074Burmistrz4
gm. Warnice291532032Wójt2
Podsumowanie28399032120270 15
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Pyrzyce815 876564
Nr 2Miasto i Gmina Lipiany34 981528
Nr 3Gminy Bielice, Kozielice, Przelewice, Warnice611 678546
Podsumowanie 1732 53515138
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 6 8 24
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 5 10 29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 6 10 32
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 5 6 20
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA DLA PYRZYC KWW ALTERNATYWA DLA PYRZYC 15 6 12 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 853 8 437 8 437 53.22%
7 657 90.76%
Tak
Nr 2 4 984 2 649 2 648 53.13%
2 428 91.69%
Tak
Nr 3 11 680 6 443 6 436 55.10%
5 628 87.45%
Tak
Podsumowanie32 51717 52917 52153.88%15 71389.68%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 24872415,83%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 32172920,47%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 55083235,05%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18782011,95%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA DLA PYRZYC 26233316,69%
Podsumowanie15 713138100,00%
Rada Powiatu Pyrzyckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Betyna Robert38377 4.92%
121 Wudarczyk Stanisław Leszek48205 2.68%
1214 Budynek Janusz Zenon51504 6.58%
141 Tołoczko Wiktor52804 10.50%
142 Stankiewicz Jarosław47379 4.95%
145 Żwierełło Mirosława Joanna42316 4.13%
152 Stępień Stanisław63300 3.92%
1131 Darczuk Walenty62618 8.07%
224 Kimbar August Adam64172 7.08%
242 Cichacka Elżbieta Teresa62262 10.79%
243 Drewniak Anna Elżbieta40221 9.10%
311 Rybkowski Piotr48357 6.34%
324 Chmielewski Jan, Marek52345 6.13%
341 Kuźmiński Wojciech Andrzej38411 7.30%
342 Mularczyk Mieczysław48327 5.81%
355 Jaworski Jan Dominik57189 3.36%
3131 Brzeziński Paweł Łukasz25182 3.23%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 248724215,83%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 321729420,47%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 550832735,05%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 187820211,95%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA DLA PYRZYC 262333216,69%
Tak
Podsumowanie15 71313817100,00%

Brak plików