Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6905846 11457 96443420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6905846 11457 96443420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Darłowo13131593945Wójt3
m. Darłowo881552646Burmistrz3
gm. Malechowo4111574660Wójt4
gm. Postomino591593348Wójt3
m. Sławno651571936Burmistrz1
gm. Sławno7121576174Wójt6
Podsumowanie43589044224309 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Darłowo411 764644
Nr 2Miasto Sławno410 631638
Nr 3Gmina Darłowo i Gmina Malechowo411 341646
Nr 4Gmina Postomino i Gmina Sławno512 378653
Podsumowanie 1746 11424181
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 5 6 6 24
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 4 8 10 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 8 10 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 8 8 10 32
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA LASKOWSKIEGO KWW ML 7 8 8 10 33
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE DLA POWIATU KWW NFSdP 8 5 8 7 28
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 775 5 893 5 869 49.84%
5 501 93.73%
Tak
Nr 2 10 637 4 630 4 626 43.49%
4 241 91.68%
Tak
Nr 3 11 342 6 705 6 704 59.11%
6 086 90.78%
Tak
Nr 4 12 384 6 526 6 526 52.70%
5 772 88.45%
Tak
Podsumowanie46 13823 75423 72551.42%21 60091.04%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 24722411,44%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 39713018,38%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 81603437,78%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 27813212,88%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA LASKOWSKIEGO 1992339,22%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE DLA POWIATU 22242810,30%
Podsumowanie21 600181100,00%
Rada Powiatu w Sławnie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Klimowicz Arkadiusz Wojciech451255 22.81%
142 Walków Krzysztof Piotr35223 4.05%
143 Wiśniowski Wojciech Piotr43541 9.83%
148 Bobin Tomasz52261 4.74%
211 Granisz Roman60518 12.21%
242 Małecki Kazimierz62333 7.85%
246 Ludwikowski Wojciech Jan50314 7.40%
256 Stark Jarosław Tomasz42235 5.54%
321 Wiącek Józef58571 9.38%
341 Herbeć Bogdan50423 6.95%
346 Bierniukiewicz Tadeusz54301 4.95%
3141 Żylińska Elżbieta Małgorzata50320 5.26%
411 Leśniewski Ryszard61322 5.58%
421 Stefanowski Wojciech Antoni72591 10.24%
422 Chabowski Stanisław58200 3.47%
441 Najda Iwona Anna49460 7.97%
445 Stachowicz Janusz62349 6.05%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 247224211,44%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 397130318,38%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8160341037,78%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 278132112,88%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA LASKOWSKIEGO 1992339,22%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE DLA POWIATU 222428110,30%
Tak
Podsumowanie21 60018117100,00%

Brak plików