Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965363 01278 87846240
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121432 82439 29920010
   gminy do 20 000 mieszkańców5754930 18839 57926230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Barwice5151577171Burmistrz3
gm. Biały Bór471572749Burmistrz2
gm. Borne Sulinowo681573256Burmistrz3
gm. Grzmiąca481583352Wójt3
gm. Szczecinek71115104047Wójt2
m. Szczecinek20421520184Burmistrz4
Podsumowanie46539644223459 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Szczecinek1032 8246103
Nr 2Miasto i Gmina Barwice Miasto i Gmina Borne Sulinowo Gmina Grzmiąca618 677650
Nr 3Miasto i Gmina Biały Bór Gmina Szczecinek311 511627
Podsumowanie 1963 01218180
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 15 7 3 25
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20 12 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 4 3 17
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERRA KWW TERRA 18 3 3 24
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM JEDNOŚĆ" KWW "RAZEM JEDNOŚĆ"   12 6 18
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 20 12 6 38
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM 2010 KWW FORUM 2010 20     20
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 32 839 15 718 15 712 47.85%
14 778 94.06%
Tak
Nr 2 18 657 9 249 9 241 49.53%
8 239 89.16%
Tak
Nr 3 11 513 6 322 6 321 54.90%
5 426 85.84%
Tak
Podsumowanie63 00931 28931 27449.63%28 44390.95%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 33212511,68%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 86303830,34%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 30951710,88%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERRA 2538248,92%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM JEDNOŚĆ" 28691810,09%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 70133824,66%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM 2010 977203,43%
Podsumowanie28 443180100,00%
Rada Powiatu w Szczecinku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Poczobut Grzegorz46635 4.30%
141 Kotschy Marek411041 7.04%
142 Kiedel Szymon Dominik30457 3.09%
144 Szybisty Eugeniusz64422 2.86%
146 Leszko Janusz57753 5.10%
148 Grondys Grzegorz44363 2.46%
151 Dudź Jerzy621244 8.42%
1131 Szczepaniak Arkadiusz39441 2.98%
1151 Kowalewski Mariusz Ryszard50575 3.89%
1153 Elegańczyk Sławomir Adam48155 1.05%
241 Chrzanowska Dorota47617 7.49%
242 Zborowski Robert Arkadiusz44415 5.04%
2141 Świątkowski Jan Jerzy61285 3.46%
2151 Lis Krzysztof Wiesław521248 15.15%
2153 Kieling Mariusz Krzysztof49319 3.87%
21511 Kosmala Wiesław Marian52343 4.16%
341 Korenicka Weronika60252 4.64%
3141 Bodnar Jan Roman51627 11.56%
3151 Jasionas Ryszard Andrzej43629 11.59%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 332125111,68%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 863038830,34%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 309517110,88%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERRA 25382418,92%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM JEDNOŚĆ" 286918210,09%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 701338624,66%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM 2010 977203,43%
-
Podsumowanie28 44318019100,00%

Brak plików