Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6906239 86749 84635420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6906239 86749 84635420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brzeżno281552748Wójt3
gm. Połczyn-Zdrój9151514114114Burmistrz7
gm. Rąbino481531422Wójt2
gm. Sławoborze4101531929Wójt2
m. Świdwin881562645Burmistrz3
gm. Świdwin8131553337Wójt2
Podsumowanie35629036233295 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Świdwin512 796652
Nr 2Gminy: Brzeżno i Świdwin37 238632
Nr 3Miast i Gmina Połczyn Zdrój613 270653
Nr 4Gminy: Rąbino i Sławoborze36 563627
Podsumowanie 1739 86724164
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 6 8 4 27
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 3 11 4 26
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 5 6 3 21
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT ŚWIDWIŃSKI RAZEM KWW POWIAT ŚWIDWIŃSKI RAZEM 10 6 12 6 34
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA POWIATOWA KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA 10 6 8 6 30
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W ŚWIDWINIE KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 8 6 8 4 26
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 12 795 5 745 5 745 44.90%
5 198 90.48%
Tak
Nr 2 7 238 3 900 3 900 53.88%
3 502 89.79%
Tak
Nr 3 13 274 6 388 6 387 48.12%
5 829 91.26%
Tak
Nr 4 6 564 3 545 3 545 54.01%
3 069 86.57%
Tak
Podsumowanie39 87119 57819 57749.1%17 59889.89%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 38632721,95%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 29682616,87%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1563218,88%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT ŚWIDWIŃSKI RAZEM 41783423,74%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA POWIATOWA 1735309,86%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W ŚWIDWINIE 32912618,70%
Podsumowanie17 598164100,00%
Rada Powiatu w Świdwinie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Malitowska Danuta59328 6.31%
141 Orliński Krzysztof55306 5.89%
1131 Majka Mirosław Michał53508 9.77%
1142 Kępka Mirosław Sławomir40191 3.67%
1151 Wojnicka Krystyna58331 6.37%
223 Bronowicki Jan52253 7.22%
2136 Miedzik Ryszard60356 10.17%
2151 Diakun Zenon62684 19.53%
321 Kłusewicz Helena57243 4.17%
341 Kozubek Roman Edward49429 7.36%
353 Ogorzałek Bogusław Adam45266 4.56%
3131 Nowak Barbara57480 8.23%
31312 Wilniewicz Antoni Janusz44153 2.62%
3151 Nizioł Józef Szczepan52355 6.09%
421 Rozwadowski Ryszard57443 14.43%
423 Hernoga Jacek Adam44393 12.81%
4151 Al-Mohamad Ali41460 14.99%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 386327521,95%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 296826216,87%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 15632118,88%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT ŚWIDWIŃSKI RAZEM 417834423,74%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA POWIATOWA 17353019,86%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W ŚWIDWINIE 329126418,70%
Tak
Podsumowanie17 59816417100,00%

Brak plików