Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5813343 68854 90034140
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121321 19926 00912010
   gminy do 20 000 mieszkańców4603022 48928 89122130
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Człopa481564168Burmistrz5
gm. Mirosławiec561562140Burmistrz2
gm. Tuczno461562455Burmistrz4
m. Wałcz12321721263Burmistrz6
gm. Wałcz9101564153Wójt2
Podsumowanie34338131148479 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Wałcz821 199687
Nr 2Gmina Wałcz49 816644
Nr 3Miasto i Gmina Człopa Gmina i Miasto Mirosławiec Miasto i Gmina Tuczno512 673652
Podsumowanie 1743 68818183
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 8 10 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 6 9 26
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DĄB PIASTOWSKI" KWW "DĄB PIASTOWSKI" 16 7 10 33
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA KWW ALTERNATYWA 15 8 10 33
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY POWIAT" KWW "WSPÓLNY POWIAT" 16 8 10 34
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DRS POJEZIERZE WAŁECKIE KWW DRS POJEZIERZE WAŁECKIE 13 7 3 23
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 211 10 551 10 549 49.73%
9 834 93.22%
Tak
Nr 2 9 816 4 797 4 792 48.82%
4 339 90.55%
Tak
Nr 3 12 674 7 115 7 114 56.13%
6 355 89.33%
Tak
Podsumowanie43 70122 46322 45551.38%20 52891.42%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 82983440,42%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1836268,94%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DĄB PIASTOWSKI" 1742338,49%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA 20893310,18%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY POWIAT" 53873426,24%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DRS POJEZIERZE WAŁECKIE 1176235,73%
Podsumowanie20 528183100,00%
Rada Powiatu w Wałczu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Wankiewicz Bogdan Jan531030 10.47%
142 Goszczyński Jerzy55579 5.89%
143 Łożecki Tadeusz62315 3.20%
1414 Węgrzynowski Tadeusz60224 2.28%
159 Subocz Marek Andrzej26458 4.66%
1151 Różański Janusz61969 9.85%
1152 Towalewska Bogusława Maria52436 4.43%
11512 Pawłowski Marek Jerzy54293 2.98%
242 Kaczanowicz Jan Józef54259 5.97%
243 Wenio Tadeusz52534 12.31%
2153 Matuszewski Jan51416 9.59%
2154 Wiercioch Mirosław50312 7.19%
341 Pawlik Piotr35561 8.83%
342 Białas Bogdan49619 9.74%
3410 Kęsek Danuta53738 11.61%
3141 Kmieć Zdzisław52287 4.52%
3153 Jankowska-Klonowska Jadwiga66338 5.32%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 829834940,42%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18362618,94%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DĄB PIASTOWSKI" 1742338,49%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA 208933110,18%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY POWIAT" 538734626,24%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DRS POJEZIERZE WAŁECKIE 1176235,73%
Tak
Podsumowanie20 52818317100,00%

Brak plików