Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5752830 82338 48428140
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5752830 82338 48428140
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dobra381562645Burmistrz3
gm. Łobez11415122984Burmistrz6
gm. Radowo Małe351531541Wójt3
gm. Resko751562254Burmistrz3
gm. Węgorzyno461552046Burmistrz3
Podsumowanie28287532112270 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Łobez 611 649441
Nr 2Gmina Resko 36 614318
Nr 3Gminy: Dobra i Radowo Małe 36 701318
Nr 4Gmina Węgorzyno 35 859318
Podsumowanie 1530 8231395
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 6 6 6 30
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA GMIN KWW POWIAT DLA GMIN 12 6 6 6 30
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW 12 6 6 6 30
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROFESJONALNY POWIAT KWW PROFESJONALNY POWIAT 5       5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 650 4 860 4 859 41.71%
4 461 91.81%
Tak
Nr 2 6 614 2 857 2 857 43.20%
2 526 88.41%
Tak
Nr 3 6 679 3 274 3 274 49.02%
2 851 87.08%
Tak
Nr 4 5 859 2 663 2 663 45.45%
2 372 89.07%
Tak
Podsumowanie30 80213 65413 65344.33%12 21089.43%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 26773021,92%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA GMIN 55153045,17%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW 38193031,28%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROFESJONALNY POWIAT 19951,63%
Podsumowanie12 21095100,00%
Rada Powiatu w Łobzie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Karłowski Michał53174 3.90%
129 Marek Paweł32198 4.44%
1131 Bogdanowicz Zdzisław63263 5.90%
1134 Kabat Ireneusz Krzysztof44334 7.49%
1141 Szymańska Halina Barbara50275 6.16%
1142 Sola Ryszard52402 9.01%
2135 Gradus Andrzej57342 13.54%
2136 Michalczyszyn Jan62325 12.87%
2145 Pałubiak Zbigniew45217 8.59%
3133 Zdanowicz Jan48410 14.38%
3134 Sarna Ryszard63373 13.08%
3142 Bąk Józef57276 9.68%
4131 Brodziński Ryszard Eugeniusz60389 16.40%
4132 Drozdowski Józef53312 13.15%
4146 Makarec Zofia56307 12.94%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 267730221,92%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA GMIN 551530845,17%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW 381930531,28%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROFESJONALNY POWIAT 19951,63%
-
Podsumowanie12 2109515100,00%

Brak plików