Rzeczpospolita Polska

kraj

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmików województw00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu51
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00
Zarejestrowane listy do rad gmin00
Ogółem51
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu301860,00%1240,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem311858,06%1341,94%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 474549
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta35-35
Ogółem464547
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-298675,00%225,00%
30-398562,50%337,50%
40-593133,33%266,67%
60+11654,55%545,45%
Ogółem301860,00%1240,00%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-39100,00%1100,00%
40-5900-0-
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy24Rada m.st. Warszawy
Najstarszy78Rada m.st. Warszawy
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy35Prezydent m.st. Warszawy
Najstarszy35Prezydent m.st. Warszawy

Województwo mazowieckie

mazowieckie

Wyszczególnienie
m. Warszawa

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu51
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00
Zarejestrowane listy do rad gmin00
Ogółem51
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu301860,00%1240,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem311858,06%1341,94%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 474549
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta35-35
Ogółem464547
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-298675,00%225,00%
30-398562,50%337,50%
40-593133,33%266,67%
60+11654,55%545,45%
Ogółem301860,00%1240,00%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-39100,00%1100,00%
40-5900-0-
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy24Rada m.st. Warszawy
Najstarszy78Rada m.st. Warszawy
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy35Prezydent m.st. Warszawy
Najstarszy35Prezydent m.st. Warszawy