Rzeczpospolita Polska

kraj

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmików województw52
Zarejestrowane listy do rad powiatów52
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu91
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00
Zarejestrowane listy do rad gmin6816
Ogółem8721
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa35514,29%3085,71%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów421228,57%3071,43%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu984747,96%5152,04%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin872629,89%6170,11%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta700,00%7100,00%
Ogółem2699033,46%17966,54%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa524254
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów494253
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 464249
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin454146
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta57-57
Ogółem474149
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29381847,37%2052,63%
30-39472246,81%2553,19%
40-591124237,50%7062,50%
60+65812,31%5787,69%
Ogółem2629034,35%17265,65%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59500,00%5100,00%
60+200,00%2100,00%
Ogółem700,00%7100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy18Rada Powiatu Nowosolskiego
Najstarszy83Rada m.st. Warszawy
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy47Prezydent m.st. Warszawy
Najstarszy68Wójt Gminy Czosnów

Województwo lubelskie

lubelskie

Wyszczególnienie
pow. lubartowski
pow. radzyński
pow. świdnicki

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin175
Ogółem175
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin25832,00%1768,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta200,00%2100,00%
Ogółem27829,63%1970,37%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin454346
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta57-57
Ogółem454347
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-295120,00%480,00%
30-394375,00%125,00%
40-5913430,77%969,23%
60+300,00%3100,00%
Ogółem25832,00%1768,00%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59200,00%2100,00%
60+00-0-
Ogółem200,00%2100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy20Sejmik Województwa Lubelskiego
Najstarszy70Rada Miejska w Piaskach
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy55Wójt Gminy Rybczewice
Najstarszy59Burmistrz Piask

Województwo lubuskie

lubuskie

Wyszczególnienie
pow. nowosolski

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów41
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin123
Ogółem164
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów391230,77%2769,23%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin19421,05%1578,95%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem591627,12%4372,88%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów504254
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin473551
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta65-65
Ogółem494053
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-2911654,55%545,45%
30-393266,67%133,33%
40-5924625,00%1875,00%
60+20210,00%1890,00%
Ogółem581627,59%4272,41%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-5900-0-
60+100,00%1100,00%
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy18Rada Powiatu Nowosolskiego
Najstarszy71Rada Gminy Kolsko
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy65Wójt Gminy Kolsko
Najstarszy65Wójt Gminy Kolsko

Województwo łódzkie

łódzkie

Wyszczególnienie
pow. kutnowski

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin91
Ogółem91
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin12541,67%758,33%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem13538,46%861,54%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin535551
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta55-55
Ogółem535551
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29100,00%1100,00%
30-39100,00%1100,00%
40-596350,00%350,00%
60+4250,00%250,00%
Ogółem12541,67%758,33%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59100,00%1100,00%
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy26Rada Miejska w Żychlinie
Najstarszy69Rada Miejska w Żychlinie
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy55Burmistrz Gminy Żychlin
Najstarszy55Burmistrz Gminy Żychlin

Województwo mazowieckie

mazowieckie

Sejmik Województwa Mazowieckiego
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)Status
Okręg wyborczy nr 46233,33%466,67%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 5500,00%5100,00%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 71119,09%1090,91%Zarejestrowana
Ogółem22313,64%1986,36%
Wiek kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyznNajstarszyNajmłodszy
Okręg wyborczy nr 438 33 41 5225
Okręg wyborczy nr 552 -52 6532
Okręg wyborczy nr 750 41 51 6923

Wyszczególnienie
m. Warszawa
pow. kozienicki
pow. mławski
pow. nowodworski
pow. radomski

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa31
Zarejestrowane listy do rad powiatów11
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu91
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00
Zarejestrowane listy do rad gmin275
Ogółem408
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa22313,64%1986,36%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów300,00%3100,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu984747,96%5152,04%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin27725,93%2074,07%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta300,00%3100,00%
Ogółem1535737,25%9662,75%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa473549
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów44-44
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 464249
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin423645
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta55-55
Ogółem454048
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29201155,00%945,00%
30-39361541,67%2158,33%
40-59662740,91%3959,09%
60+28414,29%2485,71%
Ogółem1505738,00%9362,00%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59200,00%2100,00%
60+100,00%1100,00%
Ogółem300,00%3100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy19Rada m.st. Warszawy
Najstarszy83Rada m.st. Warszawy
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy47Prezydent m.st. Warszawy
Najstarszy68Wójt Gminy Czosnów

Województwo wielkopolskie

wielkopolskie

Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)Status
Okręg wyborczy nr 16233,33%466,67%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 4700,00%7100,00%Zarejestrowana
Ogółem13215,38%1184,62%
Wiek kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyznNajstarszyNajmłodszy
Okręg wyborczy nr 161 53 65 6852
Okręg wyborczy nr 465 -65 7254

Wyszczególnienie
pow. koniński

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa21
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin32
Ogółem53
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa13215,38%1184,62%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin4250,00%250,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta00-0-
Ogółem17423,53%1376,47%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa635365
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin323926
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta---
Ogółem554659
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29100,00%1100,00%
30-393266,67%133,33%
40-593266,67%133,33%
60+1000,00%10100,00%
Ogółem17423,53%1376,47%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-5900-0-
60+00-0-
Ogółem00-0-
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy22Rada Miejska w Rychwale
Najstarszy72Sejmik Województwa Wielkopolskiego