Rzeczpospolita Polska

kraj

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmików województw102
Zarejestrowane listy do rad powiatów287
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu41
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00
Zarejestrowane listy do rad gmin22763
Ogółem26973
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa852731,76%5868,24%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów1615836,02%10363,98%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu331442,42%1957,58%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin36711431,06%25368,94%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta1700,00%17100,00%
Ogółem66321332,13%45067,87%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa484648
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów424144
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 555951
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin424143
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta47-47
Ogółem434244
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-291103632,73%7467,27%
30-391265039,68%7660,32%
40-5932210432,30%21867,70%
60+882326,14%6573,86%
Ogółem64621332,97%43367,03%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-29100,00%1100,00%
30-39300,00%3100,00%
40-591100,00%11100,00%
60+200,00%2100,00%
Ogółem1700,00%17100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy18Rada Gminy Krzczonów
Najstarszy82Rada Miasta Lublin
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy29Wójt Gminy Zamość
Najstarszy61Prezydent Miasta Lublin

Województwo dolnośląskie

dolnośląskie

Wyszczególnienie
pow. dzierżoniowski
pow. kłodzki

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin62
Ogółem62
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin12541,67%758,33%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem13538,46%861,54%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin444544
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta61-61
Ogółem454546
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29200,00%2100,00%
30-393266,67%133,33%
40-595240,00%360,00%
60+2150,00%150,00%
Ogółem12541,67%758,33%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-5900-0-
60+100,00%1100,00%
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy22Rada Gminy Łagiewniki
Najstarszy67Rada Gminy Łagiewniki
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy61Wójt Gminy Łagiewniki
Najstarszy61Wójt Gminy Łagiewniki

Województwo lubelskie

lubelskie

Sejmik Województwa Lubelskiego
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)Status
Okręg wyborczy nr 110220,00%880,00%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 214535,71%964,29%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 37114,29%685,71%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 47457,14%342,86%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 514428,57%1071,43%Zarejestrowana
Ogółem521630,77%3669,23%
Wiek kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyznNajstarszyNajmłodszy
Okręg wyborczy nr 148 63 44 7519
Okręg wyborczy nr 252 49 53 7027
Okręg wyborczy nr 342 38 42 5724
Okręg wyborczy nr 442 40 45 5323
Okręg wyborczy nr 546 41 48 8020

Wyszczególnienie
m. Lublin
pow. bialski
pow. biłgorajski
pow. chełmski
pow. hrubieszowski
pow. janowski
pow. kraśnicki
pow. lubartowski
pow. lubelski
pow. łęczyński
pow. opolski
pow. radzyński
pow. świdnicki
pow. zamojski

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa51
Zarejestrowane listy do rad powiatów246
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu41
Zarejestrowane listy do rad gmin17350
Ogółem20658
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa521630,77%3669,23%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów1295038,76%7961,24%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu331442,42%1957,58%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin2548834,65%16665,35%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta1200,00%12100,00%
Ogółem48016835,00%31265,00%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa474647
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów424144
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 555951
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin424242
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta46-46
Ogółem434343
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29903134,44%5965,56%
30-39853541,18%5058,82%
40-592318335,93%14864,07%
60+621930,65%4369,35%
Ogółem46816835,90%30064,10%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-29100,00%1100,00%
30-39200,00%2100,00%
40-59800,00%8100,00%
60+100,00%1100,00%
Ogółem1200,00%12100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy18Rada Gminy Krzczonów
Najstarszy82Rada Miasta Lublin
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy29Wójt Gminy Zamość
Najstarszy61Prezydent Miasta Lublin

Województwo mazowieckie

mazowieckie

Wyszczególnienie
pow. sierpecki

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00
Zarejestrowane listy do rad gmin11
Ogółem11
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin11100,00%00,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta00-0-
Ogółem11100,00%00,00%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin6060-
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta---
Ogółem6060-
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-2900-0-
30-3900-0-
40-5900-0-
60+11100,00%00,00%
Ogółem11100,00%00,00%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-5900-0-
60+00-0-
Ogółem00-0-
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy60Rada Gminy Zawidz
Najstarszy60Rada Gminy Zawidz

Województwo podlaskie

podlaskie

Wyszczególnienie
pow. kolneński

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin61
Ogółem61
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin10440,00%660,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem11436,36%763,64%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin444047
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta50-50
Ogółem444047
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-292150,00%150,00%
30-393266,67%133,33%
40-59300,00%3100,00%
60+2150,00%150,00%
Ogółem10440,00%660,00%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59100,00%1100,00%
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy25Rada Miejska w Stawiskach
Najstarszy63Rada Miejska w Stawiskach
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy50Burmistrz Stawisk
Najstarszy50Burmistrz Stawisk

Województwo świętokrzyskie

świętokrzyskie

Wyszczególnienie
pow. sandomierski
pow. staszowski

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów41
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin255
Ogółem296
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów32825,00%2475,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin641218,75%5281,25%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem972020,62%7779,38%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów464547
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin464147
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta38-38
Ogółem454246
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-297228,57%571,43%
30-3921628,57%1571,43%
40-59601220,00%4880,00%
60+800,00%8100,00%
Ogółem962020,83%7679,17%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-39100,00%1100,00%
40-5900-0-
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy21Rada Powiatu Staszowskiego
Najstarszy73Rada Miejska w Staszowie
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy38Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Najstarszy38Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Województwo wielkopolskie

wielkopolskie

Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)Status
Okręg wyborczy nr 17457,14%342,86%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 26233,33%466,67%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 3600,00%6100,00%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 46350,00%350,00%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 68225,00%675,00%Zarejestrowana
Ogółem331133,33%2266,67%
Wiek kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyznNajstarszyNajmłodszy
Okręg wyborczy nr 141 45 36 5427
Okręg wyborczy nr 249 52 47 7220
Okręg wyborczy nr 365 -65 7854
Okręg wyborczy nr 440 43 37 6324
Okręg wyborczy nr 655 55 55 6836

Wyszczególnienie
pow. kaliski
pow. ostrzeszowski

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa51
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin164
Ogółem215
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa331133,33%2266,67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin26415,38%2284,62%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta200,00%2100,00%
Ogółem611524,59%4675,41%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa504751
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin423143
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta51-51
Ogółem464247
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-299222,22%777,78%
30-3914535,71%964,29%
40-5923730,43%1669,57%
60+1317,69%1292,31%
Ogółem591525,42%4474,58%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59200,00%2100,00%
60+00-0-
Ogółem200,00%2100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy20Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Najstarszy78Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy51Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Najstarszy51Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat