Rzeczpospolita Polska

kraj

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmików województw112
Zarejestrowane listy do rad powiatów52
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00
Zarejestrowane listy do rad gmin318
Ogółem4712
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa762634,21%5065,79%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów20945,00%1155,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin562442,86%3257,14%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta300,00%3100,00%
Ogółem1555938,06%9661,94%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa515252
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów484054
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin444146
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta50-50
Ogółem484550
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-2919947,37%1052,63%
30-39251144,00%1456,00%
40-59622438,71%3861,29%
60+461532,61%3167,39%
Ogółem1525938,82%9361,18%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-39100,00%1100,00%
40-59100,00%1100,00%
60+100,00%1100,00%
Ogółem300,00%3100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy19Rada Powiatu Dębickiego
Najstarszy79Sejmik Województwa Podkarpackiego
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy39Burmistrz Zwolenia
Najstarszy61Burmistrz Miasta Dębicy

Województwo kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)Status
Okręg wyborczy nr 18337,50%562,50%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 29111,11%888,89%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 37342,86%457,14%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 47228,57%571,43%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 55360,00%240,00%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 66233,33%466,67%Zarejestrowana
Ogółem421433,33%2866,67%
Wiek kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyznNajstarszyNajmłodszy
Okręg wyborczy nr 155 65 49 7933
Okręg wyborczy nr 259 56 60 7643
Okręg wyborczy nr 345 37 52 5926
Okręg wyborczy nr 445 39 47 6324
Okręg wyborczy nr 551 55 46 7321
Okręg wyborczy nr 646 41 49 7419

Wyszczególnienie
pow. radziejowski

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa61
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin81
Ogółem142
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa421433,33%2866,67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin8225,00%675,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem511631,37%3568,63%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa514952
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin363536
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta50-50
Ogółem484749
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-298225,00%675,00%
30-3910440,00%660,00%
40-5915533,33%1066,67%
60+17529,41%1270,59%
Ogółem501632,00%3468,00%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59100,00%1100,00%
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy19Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Najstarszy79Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy50Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Najstarszy50Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Województwo mazowieckie

mazowieckie

Wyszczególnienie
pow. zwoleński

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00
Zarejestrowane listy do rad gmin71
Ogółem71
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin10660,00%440,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem11654,55%545,45%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin434049
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta39-39
Ogółem424047
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-2911100,00%00,00%
30-392150,00%150,00%
40-597457,14%342,86%
60+00-0-
Ogółem10660,00%440,00%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-39100,00%1100,00%
40-5900-0-
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy22Rada Miejska w Zwoleniu
Najstarszy55Rada Miejska w Zwoleniu
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy39Burmistrz Zwolenia
Najstarszy39Burmistrz Zwolenia

Województwo podkarpackie

podkarpackie

Sejmik Województwa Podkarpackiego
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)Status
Okręg wyborczy nr 18562,50%337,50%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 2600,00%6100,00%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 36233,33%466,67%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 46116,67%583,33%Zarejestrowana
Okręg wyborczy nr 58450,00%450,00%Zarejestrowana
Ogółem341235,29%2264,71%
Wiek kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyznNajstarszyNajmłodszy
Okręg wyborczy nr 154 65 35 7425
Okręg wyborczy nr 259 -59 7640
Okręg wyborczy nr 346 44 48 6830
Okręg wyborczy nr 461 34 67 7934
Okręg wyborczy nr 549 57 40 6826

Wyszczególnienie
pow. brzozowski
pow. dębicki
pow. strzyżowski

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa51
Zarejestrowane listy do rad powiatów52
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu00
Zarejestrowane listy do rad gmin166
Ogółem269
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa341235,29%2264,71%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów20945,00%1155,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin381642,11%2257,89%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem933739,78%5660,22%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa535652
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów484054
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów ---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin474349
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta61-61
Ogółem494651
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-2910660,00%440,00%
30-3913646,15%753,85%
40-59401537,50%2562,50%
60+291034,48%1965,52%
Ogółem923740,22%5559,78%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-5900-0-
60+100,00%1100,00%
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy19Rada Powiatu Dębickiego
Najstarszy79Sejmik Województwa Podkarpackiego
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy61Burmistrz Miasta Dębicy
Najstarszy61Burmistrz Miasta Dębicy