Rzeczpospolita Polska

kraj

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmików województw00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu91
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy51
Zarejestrowane listy do rad gmin00
Ogółem142
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu902527,78%6572,22%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy30723,33%2376,67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem1213226,45%8973,55%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 384137
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta47-47
Ogółem384237
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-2946817,39%3882,61%
30-3924833,33%1666,67%
40-59331030,30%2369,70%
60+17635,29%1164,71%
Ogółem1203226,67%8873,33%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59100,00%1100,00%
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy18Rada m.st. Warszawy
Najstarszy78Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy47Prezydent m.st. Warszawy
Najstarszy47Prezydent m.st. Warszawy

Województwo mazowieckie

mazowieckie

Wyszczególnienie
m. Warszawa

Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
WyszczególnienieLiczba
listrad
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa00
Zarejestrowane listy do rad powiatów00
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu91
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy51
Zarejestrowane listy do rad gmin00
Ogółem142
Zarejestrowani kandydaci
WyszczególnienieLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu902527,78%6572,22%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy30723,33%2376,67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin00-0-
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta100,00%1100,00%
Ogółem1213226,45%8973,55%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
WyszczególnienieŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 384137
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy404638
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin---
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta47-47
Ogółem384237
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-2946817,39%3882,61%
30-3924833,33%1666,67%
40-59331030,30%2369,70%
60+17635,29%1164,71%
Ogółem1203226,67%8873,33%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
WiekLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900-0-
30-3900-0-
40-59100,00%1100,00%
60+00-0-
Ogółem100,00%1100,00%
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad
 WiekInstytucja
Najmłodszy18Rada m.st. Warszawy
Najstarszy78Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta
 WiekInstytucja
Najmłodszy47Prezydent m.st. Warszawy
Najstarszy47Prezydent m.st. Warszawy