Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71115046 21757 13942340
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 42522 37115010
   gminy do 20 000 mieszkańców6904627 79234 76827330
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Leśna81415176265Burmistrz4
gm. Lubań7121584352Wójt3
m. Lubań15421520135Burmistrz4
gm. Olszyna451561747Burmistrz3
gm. Platerówka14153829Wójt2
gm. Siekierczyn371562852Wójt3
m. Świeradów-Zdrój441541551Burmistrz3
Podsumowanie425011149193431 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Świeradów Zdrój, miasto i gmina Leśna, gmina Platerówka513 519640
Nr 2gmina Lubań, miasto i gmina Olszyna, gmina Siekierczyn514 273537
Nr 3miasto Lubań718 425660
Podsumowanie 1746 21717137
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 5 9 20
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 10 14 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 5 9 21
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 10 10 25
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET WYBORCÓW POWIAT 2010 KWW OKW POWIAT 2010 8 7 8 23
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SKOB - NIEZALEŻNI KWW - SKOB - NIEZALEŻNI 4   10 14
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 519 7 209 7 208 53.32%
6 665 92.47%
Tak
Nr 2 14 278 7 119 7 118 49.85%
6 416 90.14%
Tak
Nr 3 18 427 7 723 7 722 41.91%
7 306 94.61%
Tak
Podsumowanie46 22422 05122 04847.7%20 38792.47%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 51562025,29%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 22763411,16%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 41352120,28%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 30922515,17%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET WYBORCÓW POWIAT 2010 53322326,15%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SKOB - NIEZALEŻNI 396141,94%
Podsumowanie20 387137100,00%
Rada Powiatu Lubańskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Grajewska-Harapin Urszula481046 15.69%
125 Taupieko Mieczysław55205 3.08%
141 Głowacz Stanisław Franciszek65419 6.29%
1161 Smusz Edward43463 6.95%
1162 Gettner Małgorzata49329 4.94%
211 Leśko Leszek Włodzimierz59531 8.28%
221 Dulnik Jerzy Stanisław60264 4.11%
2510 Śnieżyk Stanisław61315 4.91%
2161 Tomiczek Mariusz Janusz47390 6.08%
2167 Dudkiewicz-Kozań Teresa53487 7.59%
311 Turkiewicz Michał54773 10.58%
312 Żełabowski Lucjan62343 4.69%
341 Kiljan Kazimierz Józef61653 8.94%
342 Kempiński Andrzej Gerard41334 4.57%
351 Zembik Wojciech Bolesław48544 7.45%
3161 Czarnecki Walery52430 5.89%
3162 Komendziński Robert Michał43399 5.46%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 515620425,29%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 227634211,16%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 413521320,28%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 309225215,17%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET WYBORCÓW POWIAT 2010 533223626,15%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SKOB - NIEZALEŻNI 396141,94%
-
Podsumowanie20 38713717100,00%

Brak plików