Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5814359 77672 82353320
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121433 66840 30023010
   gminy do 20 000 mieszkańców4603926 10832 52330310
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Mełgiew7815133850Wójt3
gm. Piaski121115215470Burmistrz3
gm. Rybczewice5121563240Wójt3
m. Świdnik23421312123Burmistrz3
gm. Trawniki6815133448Wójt1
Podsumowanie53438156170331 13
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Świdnik 1 – południowa strona ul. Mełgiewskiej, wschodnia strona ul. Lotniczej, linia graniczna pomiędzy lotniskiem a os. Żwirki i Wigury i WSK „PZL -Świdnik” S.A., linia graniczna między wsią Franciszków gminy Mełgiew, północna strona torów kolejowych Lublin – Chełm, zachodnia strona ul. Kosynierów, północna strona ul. Turystycznej, północna strona ul. Racławickiej, zachodnia strona Al. Lotników Polskich, północna strona ul. Piaseckiej, linia graniczna pomiędzy miastem Lublin a gminą Świdnik616 423548
Nr 2Miasto Świdnik 2 - południowa strona torów kolejowych Lublin – Chełm, linia graniczna pomiędzy wsią Nowy Krępiec gminy Mełgiew, zachodnia strona ul. Kusocińskiego, północna strona ul. Piaseckiej, wschodnia strona Al. Lotników Polskich, południowa strona ul. Turystycznej, południowa strona ul. Racławickiej, wschodnia strona ul. Kosynierów517 245543
Nr 3Gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki826 108661
Podsumowanie 1959 77616152
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 10 9 29
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 10 16 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 10 12 32
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 10 16 38
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" KW "PIAST" 4 3 5 12
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI KWW SAMORZĄDNI     3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 16 381 6 876 6 874 41.96%
6 548 95.26%
Tak
Nr 2 17 157 6 862 6 857 39.97%
6 599 96.24%
Tak
Nr 3 26 110 12 425 12 422 47.58%
11 473 92.36%
Tak
Podsumowanie59 64826 16326 15343.85%24 62094.14%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2443299,92%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 55043822,36%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 53913221,90%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 105193842,73%
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 693122,81%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 7030,28%
Podsumowanie24 620152100,00%
Rada Powiatu w Świdniku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
115 Szczotka Karol76345 5.27%
141 Migut Elżbieta Joanna52675 10.31%
142 Łuciuk Mirosław Sławomir51405 6.19%
151 Król Mirosław Wojciech421192 18.20%
153 Borowiec Ryszard Zbigniew58340 5.19%
154 Dmowski Gustaw Janusz55371 5.67%
241 Białowąs Waldemar Franciszek521210 18.34%
242 Tokarzewski Dariusz50395 5.99%
251 Mańka Andrzej43559 8.47%
253 Szczygieł Kazimierz Józef64564 8.55%
255 Sadowska-Krawczyk Bożenna Jadwiga60304 4.61%
321 Najda Marcin Sebastian33900 7.84%
324 Kołodziejczyk Dariusz Stanisław35803 7.00%
328 Ciołek Włodzimierz Tomasz54414 3.61%
341 Sęk Teresa Maria55459 4.00%
351 Mróz Franciszek551005 8.76%
352 Maziarz Renata Stanisława53519 4.52%
353 Twaróg Zbigniew52826 7.20%
359 Ścirka Adam37361 3.15%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 24432919,92%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 550438322,36%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 539132521,90%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10519381042,73%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 693122,81%
-
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 7030,28%
-
Podsumowanie24 62015219100,00%

Brak plików