Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71054753 13867 03452520
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71054753 13867 03452520
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bogdaniec471562133Wójt1
gm. Deszczno561592748Wójt1
gm. Kłodawa8715122850Wójt3
m. Kostrzyn nad Odrą1131572194Burmistrz5
gm. Lubiszyn791553250Wójt4
gm. Santok671582239Wójt3
gm. Witnica1181583157Burmistrz1
Podsumowanie524710555182371 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Kostrzyn nad Odrą.513 994647
Nr 2Miasto i Gmina Witnica.410 181429
Nr 3Miejscowości Gminy Deszczno i Gminy Bogdaniec.411 731538
Nr 4Miejscowości Gminy: - Lubiszyn, - Kłodawa, - Santok.617 232553
Podsumowanie 1953 13820167
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 7 6 9 28
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE   8 8 12 28
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 6 8 8 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9   8 12 29
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA POWIATU" KWW "RAZEM DLA POWIATU" 10 8 8 12 38
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KOSTRZYN DLA WSZYSTKICH" KWW "KOSTRZYN DLA WSZYSTKICH" 5       5
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KUNTA KWW ANDRZEJA KUNTA 9       9
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 996 6 024 5 948 42.50%
5 387 90.57%
Tak
Nr 2 10 181 3 926 3 906 38.37%
3 458 88.53%
Tak
Nr 3 11 736 5 012 4 965 42.31%
4 519 91.02%
Tak
Nr 4 17 240 8 609 8 607 49.92%
7 590 88.18%
Tak
Podsumowanie53 15323 57123 42644.07%20 95489.45%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 30412814,51%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 38822818,53%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 37983018,13%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 24412911,65%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA POWIATU" 57633827,50%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KOSTRZYN DLA WSZYSTKICH" 41151,96%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KUNTA 161897,72%
Podsumowanie20 954167100,00%
Rada Powiatu Gorzowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Łuczkowski Stanisław61331 6.14%
152 Szymczyk Janusz Piotr49176 3.27%
1111 Tomczak Grzegorz Michał47276 5.12%
1131 Kunt Andrzej Ludwik561007 18.69%
1132 Mendelski Zygmunt51149 2.77%
211 Jasicka Aleksandra Elżbieta47276 7.98%
222 Konieczny Leonard56414 11.97%
2111 Pisarek Paweł Piotr50471 13.62%
2112 Iliaszewicz Ryszard51426 12.32%
311 Aleksandrowicz Hieronim53327 7.24%
324 Juszczak Andrzej Maciej59208 4.60%
341 Lewandowicz Jarosław Piotr40423 9.36%
3111 Jedynak Waldemar49283 6.26%
412 Śpiewanek Mariusz Stanisław52276 3.64%
421 Kruczkowski Józef54584 7.69%
423 Koniec Roman53341 4.49%
441 Ludniewski Józef Stanisław48498 6.56%
4111 Ludniewska Małgorzata49542 7.14%
4116 Mołodciak Mieczysław53284 3.74%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 304128314,51%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 388228418,53%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 379830318,13%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 244129111,65%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA POWIATU" 576338627,50%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KOSTRZYN DLA WSZYSTKICH" 41151,96%
-
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KUNTA 1618927,72%
Tak
Podsumowanie20 95416719100,00%

Brak plików