Zbiorcze informacje o wyborach - województwo
WyszczególnienieWybory do radLiczbaWybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
radradnychokręgów wyborczychmieszkańcówwyborcówobwodówliczba wójtówliczba burmistrzówliczba prezydentów
województwo lubuskie - ogółem951 5316571 004 112810 168664 41 39 3
powiaty1221842770 623616 762535 --- --- ---
gminy ogółem831 3136151 004 112810 168664 41 39 3
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców1021838462 607378 996265 0 7 3
   gminy do 20 000 mieszkańców731 095577541 505431 172399 41 32 0
miasta na prawach powiatu25010233 489193 406129 --- --- 2
Komitety
KomitetyKomitety wyborcze wyborcówOgółem
PartiiKoalicjiOrganizacjiOgółemw gminach do 20 tys. mieszkańców
10116333291360
Zarejestrowane listy
OpisLiczba
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa42
Zarejestrowane listy do rad powiatów241
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu62
Zarejestrowane listy do rad gmin2 207
Ogółem2 552
Zarejestrowani kandydaci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa40111528.68% 28671.32%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów2 18860627.70% 1 582 72.30%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu53315529.08%37870.92%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin5 2431 83935.08%3 40464.92%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta2413815.77%20384.23%
Ogółem8 6062 753 31,99%5 853 68,01%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa464447
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów484649
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 464745
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin454446
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta494749
Ogółem454446
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-2991128931.72%62268.28%
30-39165963138.03%102861.97%
40-594499148132.92%301867.08%
60+129631424.23%98275.77%
Ogółem8365271532,46%565067,54%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-296116.67%583.33%
30-3933618.18%2781.82%
40-591762815.91%14884.09%
60+26311.54%2388.46%
Ogółem2413815,77%20384,23%Zarejestrowani kandydaci do ponownego głosowania
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta52713.46%4586.54%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do ponownego głosowania
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta504550
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta w głosowaniu ponownym według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2910 - 1100.00%
30-399222.22%777.78%
40-5935514.29%3085.71%
60+70 - 7100.00%
Ogółem52713,46%4586,54%
Zbiorcze informacje o wyborach do rad powiatów
Powiat Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
gorzowski52419720167
krośnieński48417623182
międzyrzecki49417520122
nowosolski49421624226
słubicki30317616155
strzelecko-drezdenecki36317514139
sulęciński32315719167
świebodziński34317718192
wschowski31215816202
zielonogórski58421520183
żagański54421832290
żarski62421519163
Podsumowanie53542218752412 188
 
Zbiorcze informacje o wyborach do rad miejskich w miastach na prawach powiatu
Miasto na prawach powiatu Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
m. Gorzów Wielkopolski68525832281
m. Zielona Góra61525630252
Podsumowanie12910501462533
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1strzelecko-drezdenecki, gorzowski, miasto Gorzów Wielkopolski7193 636995
Nr 2świebodziński, sulęciński, słubicki, międzyrzecki6157 603876
Nr 3żarski, krośnieński5125 545868
Nr 4zielonogórski, miasto Zielona Góra6166 163879
Nr 5wschowski, żagański, nowosolski6167 221983
Podsumowanie 30810 16842401
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 12 10 12 12 60
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 11 10 12 11 58
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 KOMITET WYBORCZY PPP - Sierpień 80 7 6 7 7 7 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 12 10 12 12 60
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 12 10 12 12 60
6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 10 6 6 6 6 34
7 KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ KW UPR 8 7 6 6 6 33
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 9 10 9 12 11 51
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKI KIERUNEK KWW POLSKI KIERUNEK         6 6
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SPOŁECZNY 2010 KWW RUCH SPOŁECZNY 2010 5         5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 193 214 80 073 79 767 41.28%
71 496 89.63%
Tak
Nr 2 157 486 79 948 79 794 50.67%
68 678 86.07%
Tak
Nr 3 125 517 57 064 57 019 45.43%
48 571 85.18%
Tak
Nr 4 166 219 76 920 76 715 46.15%
68 917 89.84%
Tak
Nr 5 167 203 79 207 79 084 47.30%
67 777 85.70%
Tak
Podsumowanie809 639373 212372 37945.99%325 43987.39%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 849136026,09%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 471545814,49%
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 3773341,16%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1102906033,89%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 552126016,97%
6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 6707342,06%
7 KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ 2743330,84%
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 12877513,96%
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKI KIERUNEK 104860,32%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SPOŁECZNY 2010 72250,22%
Podsumowanie325 439401100,00%
Sejmik Województwa Lubuskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Jędrzejczak Tadeusz5513411 18.76%
112 Winnicka Mirosława Weronika432297 3.21%
113 Andrzejczak Bogusław Albin541746 2.44%
1214 Świrepo Jan692687 3.76%
141 Marcinkiewicz Mirosław534520 6.32%
1411 Dziduch Roman543354 4.69%
151 Płonka Elżbieta Teresa598276 11.58%
211 Fedko Edward Jan569005 13.11%
212 Zaręba Marek497533 10.97%
221 Kołodziej Zbigniew Jan473004 4.37%
241 Jabłoński Marcin Artur459597 13.97%
242 Możejko Tomasz453840 5.59%
251 Grabarek Grzegorz523507 5.11%
311 Bartkowiak Józef693950 8.13%
321 Paduszyński Zdzisław Franciszek633010 6.20%
341 Maciuszonek Wacław Jan525835 12.01%
342 Turczyniak Leszek Stanisław513779 7.78%
351 Ardelli Tadeusz523714 7.65%
411 Wontor Tomasz Paweł408488 12.32%
412 Gryko Lidia562841 4.12%
421 Fiedorowicz Czesław524134 6.00%
441 Polak Elżbieta Anna5113468 19.54%
443 Pająk Tadeusz502384 3.46%
451 Kościk Zbigniew446400 9.29%
5112 Pańtak Kazimierz613238 4.78%
522 Rubacha Józef Marcin523238 4.78%
541 Balcerzak Klaudiusz666615 9.76%
542 Osińska Bożena Krystyna605835 8.61%
5412 Stawowczyk Grażyna512590 3.82%
551 Paluch Robert Jarosław384740 6.99%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 8491360926,09%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 4715458514,49%
Tak
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 3773341,16%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 110290601133,89%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5521260516,97%
Tak
6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 6707342,06%
-
7 KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ 2743330,84%
-
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 12877513,96%
-
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKI KIERUNEK 104860,32%
-
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SPOŁECZNY 2010 72250,22%
-
Podsumowanie325 43940130100,00%

Brak plików