Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5753228 48535 65632230
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5753228 48535 65632230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Krzeszyce361561844Wójt2
gm. Lubniewice441551235Burmistrz2
gm. Słońsk461531433Wójt2
gm. Sulęcin1561582451Burmistrz4
gm. Torzym6101542741Burmistrz2
Podsumowanie3232752695204 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Lubniewice, Gmina Sulęcin815 514793
Nr 2Gmina Krzeszyce, Gmina Słońsk47 550640
Nr 3Gmina Torzym35 421634
Podsumowanie 1528 48519167
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 16 8 6 30
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12   6 18
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 8 6 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 8 4 23
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM POWIATOWE KWW FORUM POWIATOWE 7 4 6 17
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE Z LUDŹMI KWW WSPÓLNIE Z LUDŹMI 16 6 6 28
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM GMIN KWW FORUM GMIN 15 6   21
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 412 7 965 7 961 51.65%
7 065 88.75%
Tak
Nr 2 7 538 4 429 4 427 58.73%
3 889 87.85%
Tak
Nr 3 5 421 2 382 2 382 43.94%
2 011 84.42%
Tak
Podsumowanie28 37114 77614 77052.06%12 96587.78%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 31223024,08%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1291189,96%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 29743022,94%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 783236,04%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM POWIATOWE 16221712,51%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE Z LUDŹMI 14652811,30%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM GMIN 17082113,17%
Podsumowanie12 965167100,00%
Rada Powiatu w Sulęcinie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Ejchart Dariusz Krystian37528 7.47%
112 Lewicki Patryk Józef20368 5.21%
113 Sembratowicz Eugeniusz Roman53156 2.21%
121 Deptuch Michał58648 9.17%
123 Lach Jan62152 2.15%
141 Kubiak Stanisław Ryszard52374 5.29%
145 Dudarz Bożena Teresa46220 3.11%
1133 Słonik Sławomir Tadeusz49232 3.28%
211 Jamniuk Franciszek40476 12.24%
212 Krych Bronisław61362 9.31%
241 Dąbroś Tadeusz Wiktor57245 6.30%
2133 Zawadzki Grzegorz32284 7.30%
3111 Kuzyk Bogdan48155 7.71%
3112 Widera Lesław Stefan54262 13.03%
3126 Basiński Adam60181 9.00%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 312230524,08%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12911829,96%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 297430322,94%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 783236,04%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM POWIATOWE 162217212,51%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE Z LUDŹMI 146528111,30%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM GMIN 170821213,17%
Tak
Podsumowanie12 96516715100,00%

Brak plików