Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem101568879 77199 37162640
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121431 53238 71522010
   gminy do 20 000 mieszkańców91358448 23960 65640630
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brody2121543241Wójt3
gm. Jasień471562142Burmistrz2
gm. Lipinki Łużyckie391552535Wójt2
gm. Lubsko1291564252Burmistrz2
m. Łęknica151551333Burmistrz1
gm. Przewóz381531524Wójt1
gm. Trzebiel5111585677Wójt6
gm. Tuplice291552945Wójt3
m. Żary22421624229Burmistrz6
gm. Żary81415107882Wójt6
Podsumowanie628815658335660 32
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Żary831 532459
Nr 2Lubsko415 699534
Nr 3Przewóz, Żary gmina, Lipinki Łużyckie414 564534
Nr 4Brody, Tuplice, Łęknica, Trzebiel, Jasień517 976536
Podsumowanie 2179 77119163
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 16 8 8 10 42
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE   5 4 6 15
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 8 8 10 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 5 6 4 27
11 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO 15 8 8 6 37
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 31 552 12 865 12 850 40.73%
11 920 92.76%
Tak
Nr 2 15 699 5 741 5 738 36.55%
5 172 90.14%
Tak
Nr 3 14 564 6 576 6 569 45.10%
5 648 85.98%
Tak
Nr 4 17 974 8 932 8 930 49.68%
7 827 87.65%
Tak
Podsumowanie79 78934 11434 08742.72%30 56789.67%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 75074224,56%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2150157,03%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 106094234,71%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2880279,42%
11 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO 74213724,28%
Podsumowanie30 567163100,00%
Rada Powiatu Żarskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 SKOBELSKI EDWARD61906 7.60%
118 ŁOBACZ-BĄCAL ELŻBIETA59507 4.25%
141 CIEŚLAK MAREK62586 4.92%
142 ISSEL MAŁGORZATA BARBARA52825 6.92%
143 FEMLAK MAREK43883 7.41%
151 DROZD KAZIMIERZ72527 4.42%
1111 MADEJ DANUTA511280 10.74%
1112 ŁYBA EDWARD62405 3.40%
213 GUTOWSKI MAREK JAN51209 4.04%
241 AGACKI ADAM27494 9.55%
2117 DUDOJĆ JANUSZ42904 17.48%
2118 RADZION JÓZEF48524 10.13%
311 DUDEK IRENA MARIA51473 8.37%
341 ŚLAWSKA ANNA57886 15.69%
347 NOWAKOWSKI DAWID27308 5.45%
352 CZAJKOWSKI TOMASZ38334 5.91%
411 KUŁDOSZ WIKTOR60577 7.37%
421 KONIECZNA WIOLETTA BARBARA47246 3.14%
441 MAZURKIEWICZ ROMAN57759 9.70%
442 SZAFRAŃSKI BENEDYKT SYLWESTER55502 6.41%
4111 WOLAŃSKI MICHAŁ FRANCISZEK75468 5.98%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 750742524,56%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 21501517,03%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1060942834,71%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 28802729,42%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO 742137524,28%
Tak
Podsumowanie30 56716321100,00%

Brak plików