Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5753637 20446 60030140
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5753637 20446 60030140
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Cybinka481542338Burmistrz2
gm. Górzyca4715172938Wójt1
gm. Ośno Lubuskie4121542834Burmistrz2
gm. Rzepin5315142888Burmistrz3
gm. Słubice13615124287Burmistrz5
Podsumowanie30367551150285 13
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie613 928551
Nr 2Gmina Rzepin47 883536
Nr 3Gmina Słubice715 393668
Podsumowanie 1737 20416155
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 6 12 27
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 11 8 11 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 8 14 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 14 30
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI SŁUBICKIEJ KWW FORUM ZIEMI SŁUBICKIEJ 11 6 14 31
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI KWW AKTYWNI     3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 927 7 896 7 892 56.67%
6 743 85.44%
Tak
Nr 2 7 883 4 057 4 054 51.43%
3 582 88.36%
Tak
Nr 3 15 386 7 710 7 706 50.08%
7 162 92.94%
Tak
Podsumowanie37 19619 66319 65252.83%17 48788.98%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 31452717,98%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 28783016,46%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 55003431,45%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 23323013,34%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI SŁUBICKIEJ 35463120,28%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI 8630,49%
Podsumowanie17 487155100,00%
Rada Powiatu Słubickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Glinka Jerzy Franciszek62403 5.98%
121 Jodlińska-Puziuk Małgorzata Stefania60276 4.09%
141 Bycka Andrzej40498 7.39%
151 Jankowska Mirosława Stanisława53273 4.05%
1113 Maślakiewicz Jan56426 6.32%
1117 Bohuszko Jan58289 4.29%
221 Bocheński Witold Paweł62225 6.28%
241 Kołosza Wiesław Henryk55623 17.39%
243 Udziela Barbara45219 6.11%
251 Dudzis Sławomir Franciszek42268 7.48%
311 Jakubowska Kazimiera61421 5.88%
322 Moszczuk Zbigniew45305 4.26%
341 Pilarski Tomasz Andrzej34311 4.34%
342 Pisarek Tomasz Janusz40366 5.11%
343 Radkiewicz Krzysztof Jan43496 6.93%
351 Półtorak Marek Jerzy52199 2.78%
31114 Ciszewicz Tomasz Zbigniew42576 8.04%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 314527217,98%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 287830316,46%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 550034631,45%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 233230313,34%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI SŁUBICKIEJ 354631320,28%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI 8630,49%
-
Podsumowanie17 48715517100,00%

Brak plików