Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71056445 77456 94648520
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71056445 77456 94648520
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bobrowice381574178Wójt5
gm. Bytnica261551946Wójt4
gm. Dąbie7131542225Wójt1
m. Gubin1041572253Burmistrz2
gm. Gubin11111594458Wójt4
gm. Krosno Odrzańskie13101584460Burmistrz3
gm. Maszewo2121563238Wójt2
Podsumowanie486410546224358 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Gubin513 743544
Nr 2Krosno Odrzańskie615 125672
Nr 3Bobrowice, gmina Gubin38 476634
Nr 4Bytnica, Dąbie, Maszewo38 430632
Podsumowanie 1745 77423182
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 12 6 6 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE   12 4 3 19
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 12 6 6 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 12 6 5 28
11 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO KW FORUM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 9 12 6 6 33
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT KWW NASZ POWIAT 10 12 6 6 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 700 5 827 5 822 42.50%
5 278 90.66%
Tak
Nr 2 15 128 7 838 7 837 51.80%
7 144 91.16%
Tak
Nr 3 8 468 4 923 4 922 58.12%
4 254 86.43%
Tak
Nr 4 8 432 4 366 4 365 51.77%
3 703 84.83%
Tak
Podsumowanie45 72822 95422 94650.18%20 37988.81%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 37973418,63%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1305196,40%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 62293430,57%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20392810,01%
11 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 33983316,67%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 36113417,72%
Podsumowanie20 379182100,00%
Rada Powiatu Krośnieńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 KIERTYCZAK LECH JAN57376 7.12%
115 ROGOWSKI WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ67210 3.98%
141 BARTCZAK BARTŁOMIEJ LESŁAW32721 13.66%
143 ŚWITALSKI GRZEGORZ38341 6.46%
1124 CZEREPKO JACEK40209 3.96%
211 PAWŁOWSKI ROBERT42246 3.44%
241 HOFFMANN JACEK PIOTR47795 11.13%
242 MARCINIAK JANUSZ JÓZEF35456 6.38%
251 KURZĘPA JACEK SŁAWOMIR49382 5.35%
2111 CHINALSKI ANDRZEJ RYSZARD58433 6.06%
2121 KOWALSKI JAROSŁAW43398 5.57%
313 OLESZEK DORIAN43361 8.49%
3111 BABUL MAREK53176 4.14%
3123 NAGLIK MACIEJ53256 6.02%
441 BARCZUK KAZIMIERZ51520 14.04%
4111 ANIOŁ DANUTA ANNA44248 6.70%
4121 BARTCZAK SEBASTIAN MARIUSZ33592 15.99%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 379734418,63%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1305196,40%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 622934530,57%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 203928110,01%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 339833316,67%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 361134417,72%
Tak
Podsumowanie20 37918217100,00%

Brak plików