Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6964147 23858 58849330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121420 12524 82718010
   gminy do 20 000 mieszkańców5753727 11333 76131320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bledzew261551740Wójt2
gm. Międzyrzecz18421832235Burmistrz7
gm. Przytoczna881553259Wójt4
gm. Pszczew681532034Wójt2
gm. Skwierzyna116151147109Burmistrz6
gm. Trzciel491553862Burmistrz5
Podsumowanie49419637186539 26
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Bledzew, Przytoczna38 360528
Nr 2Gmina Międzyrzecz720 125539
Nr 3Gmina Pszczew, Trzciel38 586523
Nr 4Gmina Skwierzyna410 167532
Podsumowanie 1747 23820122
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 9 4 8 27
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 10 6 8 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 7 5 4 22
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 4 3 7 18
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM INICJATYW KWW FORUM INICJATYW 6 9 5 5 25
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 8 360 4 816 4 814 57.58%
4 241 88.10%
Tak
Nr 2 20 126 9 889 9 839 48.89%
9 190 93.40%
Tak
Nr 3 8 587 4 621 4 621 53.81%
4 164 90.11%
Tak
Nr 4 10 163 5 249 5 246 51.62%
4 747 90.49%
Tak
Podsumowanie47 23624 57524 52051.91%22 34291.12%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 63242728,31%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 60943027,28%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 47862221,42%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 23051810,32%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM INICJATYW 28332512,68%
Podsumowanie22 342122100,00%
Rada Powiatu w Międzyrzeczu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
114 Jasionek Natalia Helena51467 11.01%
121 Gabryelski Grzegorz58649 15.30%
142 Ptaśnik Jacek Marian36228 5.38%
211 Puchan Kazimierz Józef60602 6.55%
213 Smejlis Zbigniew46916 9.97%
215 Kurtek Andrzej Marcin28572 6.22%
221 Plewa Zofia Teresa58629 6.84%
241 Koziński Adam Stanisław54556 6.05%
243 Marzec Krzysztof Stanisław46539 5.87%
2111 Lorenz Radosław Rafał49793 8.63%
321 Kuryś Mieczysław Józef41674 16.19%
322 Szałata Jarosław46504 12.10%
342 Banaszkiewicz Halina Maria50398 9.56%
411 Zawidzki Maciej Sławomir43300 6.32%
424 Różalski Zenon64212 4.47%
425 Hołownia Lesław51413 8.70%
444 Kowalewski Michał64319 6.72%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 632427528,31%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 609430627,28%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 478622521,42%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 23051810,32%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM INICJATYW 283325112,68%
Tak
Podsumowanie22 34212217100,00%

Brak plików