Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem3512630 85739 09031030
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121317 21521 64116010
   gminy do 20 000 mieszkańców2302313 64217 44915020
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Sława12101563653Burmistrz3
gm. Szlichtyngowa3131584145Burmistrz2
gm. Wschowa16321616187Burmistrz4
Podsumowanie3126512093285 9
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Wschowa817 2158116
Nr 2Szlichtyngowa, Sława713 642886
Podsumowanie 1530 85716202
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 13 27
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15 10 25
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 13 29
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIŁOSZA CZOPKA KWW MIŁOSZA CZOPKA 16 14 30
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWY RUCH SPOŁECZNY KWW PRS 7 6 13
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZWYCZAJNI RAZEM KWW ZWYCZAJNI RAZEM 16 9 25
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 16 14 30
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU 16 7 23
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 17 217 9 105 9 071 52.69%
8 267 91.14%
Tak
Nr 2 13 642 6 887 6 883 50.45%
6 282 91.27%
Tak
Podsumowanie30 85915 99215 95451.7%14 54991.19%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 19902713,68%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1425259,79%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1319299,07%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIŁOSZA CZOPKA 1436309,87%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWY RUCH SPOŁECZNY 839135,77%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZWYCZAJNI RAZEM 22482515,45%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 41923028,81%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU 1100237,56%
Podsumowanie14 549202100,00%
Rada Powiatu Wschowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
125 STRZAŁKOWSKA MAGDALENA30214 2.59%
141 KRAŚNY MAREK MIROSŁAW54163 1.97%
151 RAHNEFELD ELŻBIETA52299 3.62%
1131 ŻUKOWSKI LEON66467 5.65%
1136 DENESIUK JOLANTA49332 4.02%
1141 KOZACZEK MAREK ROMUALD53636 7.69%
1144 KURYŁŁO WOJCIECH ADAM35389 4.71%
1153 DZIUBATY STANISŁAW68142 1.72%
225 SIEMCZYK ZDZISŁAW JANUSZ38241 3.84%
21114 BURZYŃSKI CEZARY PAWEŁ42114 1.81%
2122 MIKA DANIEL WŁADYSŁAW49252 4.01%
2131 MAĆKOWIAK ANDRZEJ BOGDAN59154 2.45%
2141 SZUMSKI RYSZARD58409 6.51%
2145 KOSTKA DOROTA MAŁGORZATA54194 3.09%
2147 KULUS MARIAN53236 3.76%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 199027213,68%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14252519,79%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 13192919,07%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIŁOSZA CZOPKA 14363019,87%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWY RUCH SPOŁECZNY 8391315,77%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZWYCZAJNI RAZEM 224825315,45%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 419230528,81%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU 11002317,56%
Tak
Podsumowanie14 54920215100,00%

Brak plików