Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6964344 67656 01534420
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121323 85529 80318010
   gminy do 20 000 mieszkańców5754020 82126 21216410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Lubrza281532344Wójt3
gm. Łagów381572139Wójt2
gm. Skąpe4101531827Wójt1
gm. Szczaniec381532337Wójt2
gm. Świebodzin18321616194Burmistrz3
gm. Zbąszynek461552348Burmistrz2
Podsumowanie34439627124389 13
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Świebodzin923 8557116
Nr 2Gminy: Lubrza, Łagów, Skąpe411 059536
Nr 3Gminy: Szczaniec, Zbąszynek49 762640
Podsumowanie 1744 67618192
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 4 4 17
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18 8 6 32
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 8 7 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 17 8 7 32
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA I POWIAT KWW NASZA GMINA I POWIAT 18   8 26
12 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE 18 8 8 34
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SPOŁECZNE KWW FORUM SPOŁECZNE 18     18
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 23 856 10 073 10 070 42.21%
9 399 93.34%
Tak
Nr 2 11 066 5 948 5 931 53.60%
5 161 87.02%
Tak
Nr 3 9 761 4 913 4 907 50.27%
4 321 88.06%
Tak
Podsumowanie44 68320 93420 90846.79%18 88190.31%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 27321714,47%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 21453211,36%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 42813322,67%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 23813212,61%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA I POWIAT 760264,03%
12 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE 64643434,24%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SPOŁECZNE 118180,62%
Podsumowanie18 881192100,00%
Rada Powiatu Świebodzińskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Algierski Mirosław59890 9.47%
141 Wendorff Jarosław Andrzej48473 5.03%
142 Jarecki Jakub Grzegorz63214 2.28%
143 Pyrcz Szymon68735 7.82%
151 Motowidełko Bogusław50466 4.96%
152 Łyszczyk Barbara Kazimiera51297 3.16%
1121 Szumski Zbigniew Jan46785 8.35%
1122 Miara Urszula61525 5.59%
1123 Bezak Elżbieta Maria48251 2.67%
211 Lewandowski Bolesław52608 11.78%
221 Krajczyński Kazimierz66384 7.44%
243 Osos Katarzyna30319 6.18%
2121 Hoppen-Anyszko Alicja Aleksandra42642 12.44%
341 Gordzelewski Lesław56187 4.33%
3121 Czyczerski Wiesław Kazimierz53603 13.96%
3123 Jokiel Alojzy Piotr61478 11.06%
3124 Minta Marcin Arkadiusz30379 8.77%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 273217214,47%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 214532111,36%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 428133522,67%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 238132212,61%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA I POWIAT 760264,03%
-
12 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE 646434734,24%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SPOŁECZNE 118180,62%
-
Podsumowanie18 88119217100,00%

Brak plików