Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91475966 48782 62454450
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242739 17448 23826020
   gminy do 20 000 mieszkańców71055227 31334 38628430
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brzeźnica481531833Wójt2
m. Gozdnica331571864Burmistrz3
gm. Iłowa681532445Burmistrz3
gm. Małomice371562341Burmistrz1
gm. Niegosławice3101531929Wójt2
gm. Szprotawa12321721210Burmistrz6
gm. Wymiarki271552865Wójt4
m. Żagań14421725202Burmistrz6
gm. Żagań791562740Wójt1
Podsumowanie545914747203729 28
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Żagań721 641898
Nr 2Gozdnica, Iłowa, Wymiarki310 630845
Nr 3Brzeźnica, Gmina Żagań38 523842
Nr 4Szprotawa825 6938105
Podsumowanie 2166 48732290
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 5 4 13 31
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 6 6 13 39
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 6 3 10 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 5 6 16 41
11 KOMITET WYBORCZY NASZE MIASTO - NASZ POWIAT KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT 8 6 5 11 30
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO 14 6 6 16 42
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO KWW NIEZALEŻNI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 13 6 6 14 39
14 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 14 5 6 12 37
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 583 9 664 9 661 44.76%
9 015 93.31%
Tak
Nr 2 10 634 5 413 5 413 50.90%
4 707 86.96%
Tak
Nr 3 8 520 3 444 3 798 44.58%
3 343 88.02%
Tak
Nr 4 25 698 12 187 12 180 47.40%
11 100 91.13%
Tak
Podsumowanie66 43530 70831 05246.74%28 16590.7%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 42083114,94%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 32333911,48%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 56953120,22%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 32914111,68%
11 KOMITET WYBORCZY NASZE MIASTO - NASZ POWIAT 28853110,24%
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO 45914216,30%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 29153910,35%
14 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 1347374,78%
Podsumowanie28 165291100,00%
Rada Powiatu Żagańskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
119 Kopta Marek Zdzisław54416 4.61%
141 Ślusarski Marek Jerzy49278 3.08%
142 Blajer Krzysztof Dariusz38105 1.16%
1412 Jersak Karol Piotr561837 20.38%
151 Sosnowski Jan50374 4.15%
1111 Chodań Andrzej Zygfryd54572 6.34%
1121 Katarzyniec Andrzej Mirosław53665 7.38%
241 Michalczuk Anna Joanna46330 7.01%
2121 Jarosz Krzysztof46762 16.19%
2126 Lichtański Paweł Tomasz29224 4.76%
321 Janowicz Henryk Andrzej45270 8.08%
351 Cuprych Leon Jerzy54341 10.20%
3123 Buganik Elżbieta Barbara51148 4.43%
411 Teler Zbigniew621003 9.04%
4113 Barylak Andrzej63340 3.06%
421 Kosmatka Tadeusz Jan61265 2.39%
443 Boryna Maciej36443 3.99%
457 Gancarz Ewa Danuta53292 2.63%
4111 Sendecka Małgorzata Janina43280 2.52%
4122 Barylak Eugeniusz59373 3.36%
4132 Kosiński Jan Władysław48364 3.28%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 420831314,94%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 323339211,48%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 569531520,22%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 329141311,68%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY NASZE MIASTO - NASZ POWIAT 288531210,24%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO 459142516,30%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 291539110,35%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 1347374,78%
-
Podsumowanie28 16529121100,00%

Brak plików