Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5753040 44850 87036230
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5753040 44850 87036230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dobiegniew661552250Burmistrz1
gm. Drezdenko12415112989Burmistrz5
gm. Stare Kurowo471552857Wójt3
gm. Strzelce Krajeńskie1061572760Burmistrz3
gm. Zwierzyn471562244Wójt2
Podsumowanie36307534128300 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Drezdenko613 945445
Nr 2gmina Strzelce Krajeńskie614 019554
Nr 3gmina Dobiegniew, Stare Kurowo, Zwierzyn512 484540
Podsumowanie 1740 44814139
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 12 9 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 12 9 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ   6 6 12
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM MIAST I WSI" KWW "FORUM MIAST I WSI" 9 12 7 28
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM PONAD PODZIAŁAMI KWW SAMORZĄDOWE FORUM PONAD PODZIAŁAMI 12 12 9 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 953 5 850 5 848 41.91%
5 308 90.77%
Tak
Nr 2 14 018 6 399 6 398 45.64%
5 783 90.39%
Tak
Nr 3 12 482 6 266 6 263 50.18%
5 507 87.93%
Tak
Podsumowanie40 45318 51518 50945.75%16 59889.68%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 41173324,80%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 46943328,28%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 874125,27%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM MIAST I WSI" 25472815,35%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM PONAD PODZIAŁAMI 43663326,30%
Podsumowanie16 598139100,00%
Rada Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Tyranowicz Edward Kazimierz59744 14.02%
128 Mąka Tadeusz Ryszard5398 1.85%
141 Libera Andrzej Jan65410 7.72%
146 Pietruszak Maciej52353 6.65%
1118 Oźminkowska Anna34223 4.20%
1121 Kubasik Zbigniew57368 6.93%
221 Gawlik Romuald57268 4.63%
241 Rosiński Wiesław Henryk50454 7.85%
242 Nowak Leszek55280 4.84%
2113 Bryk Daniel37157 2.71%
2121 Bajko Andrzej49923 15.96%
21212 Gajowczyk Roman Marek49193 3.34%
321 Staszak Przemysław Zygmunt41318 5.77%
341 Niedziałkowski Krzysztof Andrzej53268 4.87%
344 Markiewicz Franciszek Mirosław53263 4.78%
3121 Jażdżewski Jerzy46365 6.63%
3123 Glezer Leszek Krzysztof53240 4.36%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 411733424,80%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 469433628,28%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 874125,27%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM MIAST I WSI" 254728215,35%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM PONAD PODZIAŁAMI 436633526,30%
Tak
Podsumowanie16 59813917100,00%

Brak plików