Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem101568272 80790 80958550
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121321 18526 22717010
   gminy do 20 000 mieszkańców91357951 62264 58241540
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Babimost481551932Burmistrz2
gm. Bojadła351531131Wójt2
gm. Czerwieńsk781572443Burmistrz2
gm. Kargowa371561834Burmistrz2
gm. Nowogród Bobrzański61515108585Burmistrz5
gm. Sulechów17321618189Burmistrz4
gm. Świdnica391542438Wójt2
gm. Trzebiechów581542341Wójt2
gm. Zabór381562137Wójt2
gm. Zielona Góra71115114759Wójt2
Podsumowanie588215662290589 25
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Sulechów621 185554
Nr 2Trzebiechów, Babimost, Kargowa, Bojadła414 942539
Nr 3Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk515 062541
Nr 4Gmina Zielona Góra, Świdnica, Zabór621 618549
Podsumowanie 2172 80720183
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 8 7 8 35
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 7 10 12 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 11 8 10 12 41
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 8 7 9 34
11 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI KW SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI 12 8 7 8 35
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 188 9 217 9 214 43.49%
8 476 91.99%
Tak
Nr 2 14 941 8 771 8 768 58.68%
7 452 84.99%
Tak
Nr 3 15 054 7 456 7 453 49.51%
6 429 86.26%
Tak
Nr 4 21 625 10 918 10 880 50.31%
9 749 89.60%
Tak
Podsumowanie72 80836 36236 31549.88%32 10688.41%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 44533513,87%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 52163816,25%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 104704132,61%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 56603417,63%
11 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI 63073519,64%
Podsumowanie32 106183100,00%
Rada Powiatu Zielonogórkiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Sanecki Jarosław35350 4.13%
141 Łazicki Edwin641269 14.97%
144 Hołołub Czesław55542 6.39%
151 Górnicki Ryszard56387 4.57%
1111 Rakowski Roman51637 7.52%
1112 Misiura Ireneusz51251 2.96%
211 Kurowski Lech53500 6.71%
222 Okopień Stanisław61940 12.61%
242 Mosur Andrzej45777 10.43%
2111 Jagoda Henryk Stanisław591044 14.01%
311 Baranowski Sławomir52374 5.82%
342 Klim Leszek Michał61846 13.16%
345 Gębicki Jacek42467 7.26%
351 Cygan Marian59341 5.30%
3111 Romankiewicz Krzysztof Edward52339 5.27%
421 Oziemkowska Jadwiga Elżbieta60739 7.58%
428 Wysocka Hanna Franciszka52372 3.82%
441 Kałuża Janina Krystyna64897 9.20%
443 Klim Bogdan44345 3.54%
451 Sroczyński Krzysztof Andrzej571042 10.69%
4111 Nijaki Ireneusz Jan56561 5.75%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 445335313,87%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 521638316,25%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1047041732,61%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 566034317,63%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI 630735519,64%
Tak
Podsumowanie32 10618321100,00%

Brak plików