Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1117111585 263103 46077821
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121439 22946 79129001
   gminy do 20 000 mieszkańców1015011146 03456 66948820
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bedlno7141584447Wójt3
gm. Dąbrowice171542243Wójt3
gm. Krośniewice71015113545Burmistrz2
gm. Krzyżanów4141574750Wójt4
m. Kutno29421624217Prezydent6
gm. Kutno81015123644Wójt2
gm. Łanięta391592633Wójt2
gm. Nowe Ostrowy4101584148Wójt3
gm. Oporów2141587278Wójt7
gm. Strzelce4141575254Wójt5
gm. Żychlin89151177103Burmistrz4
Podsumowanie7711517191476762 41
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Kutno1039 2298132
Nr 2Gmina Krośniewice, Gmina Dąbrowice, Gmina Nowe Ostrowy, Gmina Łanięta414 147854
Nr 3Gmina Bedlno, Gmina Oporów, Gmina Strzelce310 593840
Nr 4Gmina Żychlin310 786847
Nr 5Gmina Kutno, Gmina Krzyżanów310 508843
Podsumowanie 2385 26340316
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 11 3 3 6 4 27
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 5 4 6 5 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20 8 5 6 6 45
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 8 6 6 6 46
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I SAMORZĄD KWW PRAWO I SAMORZĄD 15 8 6 6 4 39
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE KWW POKOLENIA SAMORZĄDOWE 20 8 6 6 6 46
17 KOMITET WYBORCZY OGÓLNOPOLSKA INICJATYWA OBYWATELSKA KW OGÓLNOPOLSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 16 6 6 5 6 39
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI KWW KOMITET OBYWATELSKI 20 8 4 6 6 44
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 39 236 16 902 16 806 42.83%
15 414 91.72%
Tak
Nr 2 14 152 7 364 7 360 52.01%
6 455 87.70%
Tak
Nr 3 10 594 5 899 5 893 55.63%
5 300 89.94%
Tak
Nr 4 10 786 5 294 5 292 49.06%
4 847 91.59%
Tak
Nr 5 10 508 4 798 4 796 45.64%
4 336 90.41%
Tak
Podsumowanie85 27640 25740 14747.08%36 35290.55%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 36722710,10%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 38153010,49%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 67804518,65%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 67184618,48%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I SAMORZĄD 3211398,83%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE 36574610,06%
17 KOMITET WYBORCZY OGÓLNOPOLSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 1569394,32%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI 69304419,06%
Podsumowanie36 352316100,00%
Rada Powiatu w Kutnie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Ruciński Mirosław Remigiusz52592 3.84%
141 Urbaniak Jacek521378 8.94%
144 Gal-Grabowska Mirosława Teresa48394 2.56%
1420 Gierula Artur39319 2.07%
151 Kłopotowski Konrad48967 6.27%
152 Olesiński Ryszard Adam59522 3.39%
154 Jóźwiak Rafał Aleksander42311 2.02%
1161 Sapiejka Zdzisław Kazimierz70302 1.96%
1181 Debich Krzysztof Mariusz51974 6.32%
11810 Wasielewski Michał Dariusz31195 1.27%
241 Kacprowicz Zbigniew52432 6.69%
252 Szarwas Andrzej53342 5.30%
2166 Kotlińska Ewa Antonina58316 4.90%
2181 Spryszyński Jacek Marek41346 5.36%
322 Gasik Jacek Adam38547 10.32%
351 Reterski Sylwester Robert45299 5.64%
3156 Szczypińska Jolanta Halina59230 4.34%
411 Materka Marek Andrzej53312 6.44%
421 Czekalski Józef54256 5.28%
4181 Ambroziak Grzegorz35622 12.83%
521 Trawczyński Zdzisław59304 7.01%
551 Gałka Jacek Władysław38371 8.56%
5182 Filipiak Zbigniew44267 6.16%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 367227210,10%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 381530310,49%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 678045418,65%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 671846618,48%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I SAMORZĄD 32113918,83%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE 365746210,06%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY OGÓLNOPOLSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 1569394,32%
-
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI 693044519,06%
Tak
Podsumowanie36 35231623100,00%

Brak plików