Zbiorcze informacje o wyborach - województwo
WyszczególnienieWybory do radLiczbaWybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
radradnychokręgów wyborczychmieszkańcówwyborcówobwodówliczba wójtówliczba burmistrzówliczba prezydentów
województwo łódzkie - ogółem1983 2181 7792 514 3802 067 7331 713 134 32 11
powiaty21423921 684 9991 367 8551 249 --- --- ---
gminy ogółem1772 7951 6872 514 3802 067 7331 713 134 32 11
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców18410671 464 4971 222 446842 0 7 11
   gminy do 20 000 mieszkańców1592 3851 6201 049 883845 287871 134 25 0
miasta na prawach powiatu38716829 381699 878464 --- --- 3
Komitety
KomitetyKomitety wyborcze wyborcówOgółem
PartiiKoalicjiOrganizacjiOgółemw gminach do 20 tys. mieszkańców
10126841763878
Zarejestrowane listy
OpisLiczba
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa64
Zarejestrowane listy do rad powiatów510
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu146
Zarejestrowane listy do rad gmin6 138
Ogółem6 858
Zarejestrowani kandydaci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa58518631.79% 39968.21%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów4 2201 27130.12% 2 949 69.88%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu1 31153140.50%78059.50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin11 4703 88733.89%7 58366.11%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta58710517.89%48282.11%
Ogółem18 1735 980 32,91%12 193 67,09%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa434244
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów464447
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 454545
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin444345
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta474547
Ogółem444345
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29220674333.68%146366.32%
30-393678142138.64%225761.36%
40-599353313733.54%621666.46%
60+234957424.44%177575.56%
Ogółem17586587533,41%1171166,59%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2916318.75%1381.25%
30-391262822.22%9877.78%
40-593947118.02%32381.98%
60+5135.88%4894.12%
Ogółem58710517,89%48282,11%Zarejestrowani kandydaci do ponownego głosowania
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta1082018.52%8881.48%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do ponownego głosowania
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta474648
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta w głosowaniu ponownym według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2910 - 1100.00%
30-3920315.00%1785.00%
40-59761621.05%6078.95%
60+1119.09%1090.91%
Ogółem1082018,52%8881,48%
Zbiorcze informacje o wyborach do rad powiatów
Powiat Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
bełchatowski70523525225
brzeziński28315515105
kutnowski77523840316
łaski39217713182
łęczycki47417728229
łowicki64521730221
łódzki wschodni51419721155
opoczyński67321719239
pabianicki68623424173
pajęczański39517523141
piotrkowski66521629235
poddębicki48417416130
radomszczański83523832255
rawski30417520143
sieradzki90625524186
skierniewicki36315617154
tomaszowski84725633223
wieluński78319721248
wieruszowski36317513128
zduńskowolski43519735242
zgierski105529932290
Podsumowanie1 249924231305104 220
 
Zbiorcze informacje o wyborach do rad miejskich w miastach na prawach powiatu
Miasto na prawach powiatu Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
m. Łódź3988431498795
m. Piotrków Trybunalski41423520227
m. Skierniewice25421728289
Podsumowanie4641687261461 311
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Łódź: Okręg obejmuje obszar od zbiegu północnej granicy Miasta i torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, następnie w kierunku południowym wzdłuż torów PKP do ul. Bema, ul. Bema – numery parzyste do ul. Zgierskiej, ul. Zgierską – numery parzyste do ul. Julianowskiej, ul. Julianowską – numery nieparzyste, następnie ul. Inflancką – numery nieparzyste do skrzyżowania ul. Strykowskiej z torami PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, wzdłuż torów PKP do ul. Telefonicznej, ul. Telefoniczną – numery parzyste do al. Grzegorza Palki (d. ul. Strykowskiej), al. Grzegorza Palki (d. ul. Strykowską) – numery parzyste do ul. Źródłowej, ul. Źródłową – numery parzyste do ul. Dwernickiego, ul. Dwernickiego – numery parzyste do ul. Północnej, ul. Północną – numery parzyste do ul. Kilińskiego (z włączeniem ul. Kilińskiego nr 2), ul. Kilińskiego – numery nieparzyste do granicy stacji PKP Łódź-Fabryczna, następnie wzdłuż południowej granicy stacji PKP do torów trasy Łódź-Fabryczna – Koluszki, dalej wzdłuż torów do ul. Targowej, ul. Targową – numery nieparzyste do ul. Tuwima, ul. Tuwima – numery parzyste do ul. Dowborczyków, ul. Dowborczyków – numery nieparzyste do al. Piłsudskiego, dalej al. Piłsudskiego – numery parzyste do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego – numery nieparzyste do ul. Tymienieckiego, ul. Tymienieckiego – numery parzyste, następnie w kierunku południowo-zachodnim przez teren d. ZPB „Uniontex” do ul. Piotrkowskiej, ul. Piotrkowską – numery nieparzyste do ul. Czerwonej, ul. Czerwoną – numery nieparzyste do ul. Wólczańskiej, ul. Wólczańską – numery nieparzyste do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego – numery nieparzyste do torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Łódź-Chojny, dalej wzdłuż torów PKP do rzeki Jasień, następnie wzdłuż rzeki Jasień do ul. Prądzyńskiego, ul. Prądzyńskiego – numery nieparzyste do wschodniej granicy lotniska Lublinek, dalej wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy lotniska Lublinek do ul. Ikara, ul. Ikara – numery parzyste do ul. Biwakowej, ul. Biwakową – numery nieparzyste i przedłużeniem ul. Biwakowej do zbiegu ul. Maratońskiej i granicy Łodzi z gminą Pabianice, dalej wzdłuż granicy Łodzi w kierunku północnym do ul. Zadraż, dalej od zbiegu ul. Zadraż i ul. Szczecińskiej wzdłuż granicy Łodzi z gminą Aleksandrów Łódzki, dalej wzdłuż zachodnio-północnej granicy miasta do torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz.5314 0531082
Nr 2Miasto Łódź: Okręg obejmuje obszar od zbiegu północnej granicy miasta i torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, dalej wzdłuż północno-wschodniej granicy Miasta do ul. Ziemiańskiej, dalej wzdłuż wschodniej granicy Łodzi do jej zbiegu z linią rozdzielającą prawnie tereny dawnych wsi Józefów i Bronisin, dalej wzdłuż południowej granicy Łodzi do zbiegu przedłużenia ul. Biwakowej i ul. Maratońskiej z gminą Pabianice, następnie przedłużeniem ul. Biwakowej i ul. Biwakową – numery parzyste do ul. Ikara, ul. Ikara – numery nieparzyste do granicy lotniska Lublinek, dalej wzdłuż zachodniej, północnej i wschodniej granicy lotniska Lublinek do ul. Prądzyńskiego, ul. Prądzyńskiego – numery parzyste do rzeki Jasień, następnie wzdłuż rzeki Jasień do torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Łódź-Chojny, dalej wzdłuż torów PKP do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego – numery parzyste do ul. Wólczańskiej, ul. Wólczańską – numery parzyste do ul. Czerwonej, ul. Czerwoną – numery parzyste do ul. Piotrkowskiej, ul. Piotrkowską – numery parzyste do d. ZPB „Uniontex”, następnie w kierunku północno-wschodnim przez teren d. ZPB „Uniontex” do ul. Tymienieckiego, ul. Tymienieckiego – numery nieparzyste do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego – numery parzyste do al. Piłsudskiego, dalej al. Piłsudskiego – numery nieparzyste do ul. Dowborczyków, ul. Dowborczyków – numery parzyste do ul. Tuwima, ul. Tuwima – numery nieparzyste do ul. Targowej, ul. Targową – numery parzyste do torów PKP trasy Łódź-Fabryczna – Koluszki, następnie wzdłuż południowej granicy stacji PKP Łódź-Fabryczna do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego – numery parzyste (wyłączając nr 2) do ul. Północnej, ul. Północną – numery nieparzyste do ul. Dwernickiego, ul. Dwernickiego – numery nieparzyste do ul. Źródłowej, ul. Źródłową – numery nieparzyste do al. Grzegorza Palki (d. ul. Strykowskiej), al. Grzegorza Palki (d. ul. Strykowską) – numery nieparzyste do ul. Telefonicznej, ul. Telefoniczną – numery nieparzyste do torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, następnie wzdłuż torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz do ul. Strykowskiej, ul. Inflancką – numery parzyste, ul. Julianowską – numery parzyste do ul. Zgierskiej, ul. Zgierską – numery nieparzyste do ul. Bema, ul. Bema – numery nieparzyste do torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, następnie w kierunku północnym wzdłuż torów PKP do granic Miasta Łodzi.5283 8401188
Nr 3powiaty: kutnowski, łowicki, łęczycki, zgierski6327 5311099
Nr 4powiaty: poddębicki, pabianicki, łaski, zduńskowolski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański8468 50411116
Nr 5powiaty: łódzki wschodni, bełchatowski, radomszczański, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski7376 75211112
Nr 6powiaty: brzeziński, skierniewicki, rawski, tomaszowski, opoczyński, miasto Skierniewice5297 0471188
Podsumowanie 362 067 72764585
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 10 12 15 13 10 70
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 10 12 16 14 10 71
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 KOMITET WYBORCZY PPP - Sierpień 80   5 5 5 5 5 25
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 10 12 16 14 10 72
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 10 12 16 14 10 72
6 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN KW LIGA POLSKICH RODZIN   5       5 10
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 5 5 6 6 5 6 33
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 10 10 12 14 13 10 69
9 KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ KW UPR 5 5 6 5 5 5 31
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACKI KOMITET WYBORCZY KWW STRAŻACKI KOMITET WYBORCZY 9 10 11 9 12 8 59
11 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 7 8 11 9 12 9 56
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KANIEWSKIEGO KWW ZDZISŁAWA KANIEWSKIEGO       5     5
13 KOMITET WYBORCZY CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KW KOP - ALTERNATYWA 7           7
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA         5   5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 312 364 109 713 109 540 35.07%
106 007 96.77%
Tak
Nr 2 282 574 98 479 98 048 34.70%
94 249 96.13%
Tak
Nr 3 327 398 154 819 154 315 47.13%
131 693 85.34%
Tak
Nr 4 468 007 242 163 241 616 51.63%
204 838 84.78%
Tak
Nr 5 376 808 197 973 197 667 52.46%
169 578 85.79%
Tak
Nr 6 297 113 158 321 158 206 53.25%
137 769 87.08%
Tak
Podsumowanie2 064 264961 468959 39246.48%844 13487.99%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1520237018,01%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1590437218,84%
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 9707251,15%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2279167227,00%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2044127224,22%
6 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN 2956100,35%
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 17284332,05%
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 25763693,05%
9 KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ 7000310,83%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACKI KOMITET WYBORCZY 16092591,91%
11 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 17334562,05%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KANIEWSKIEGO 124350,15%
13 KOMITET WYBORCZY CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 84470,10%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 251750,30%
Podsumowanie844 134586100,00%
Sejmik Województwa Łódzkiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Joński Dariusz3118275 17.24%
141 Fisiak Włodzimierz4920855 19.67%
142 Rabiega Anna Barbara565102 4.81%
149 Niemczyk Małgorzata Barbara417192 6.78%
151 Rosiak Halina Barbara6012983 12.25%
211 Teodorczyk Mieczysław609009 9.56%
241 Bugajski Marcin Andrzej329763 10.36%
243 Bonisławski Ryszard Wiesław639591 10.18%
245 Adamczewska Sylwia Anna235930 6.29%
251 Kamińska Anna Bogda5611124 11.80%
312 Olejniczak Cezary Roman386424 4.88%
323 Górczyński Andrzej Robert365645 4.29%
341 Gołek Świętosław Stanisław548812 6.69%
343 Rafalska Ilona Maria376262 4.75%
351 Gajda Radosław Władysław4312673 9.62%
352 Kilar-Błaszczyk Monika Anna334189 3.18%
411 Nowacka Irena Maria6015208 7.42%
421 Stasiak Wiesław Wojciech6510067 4.91%
422 Nawrocka Elżbieta Renata468464 4.13%
423 Chowis Andrzej Franciszek558694 4.24%
441 Stępień Witold Heronim5414474 7.07%
442 Ryl Dorota Helena495381 2.63%
451 Mastalerek Marcin2610767 5.26%
452 Koperska Iwona Edyta375730 2.80%
511 Kałuzińska Danuta5812635 7.45%
521 Mazur Marek Marian5410312 6.08%
541 Kula Włodzimierz Stanisław4412359 7.29%
543 Jędrzejczak Jakub435474 3.23%
551 Grabowski Piotr4818833 11.11%
552 Włóka Marek Konstanty594453 2.63%
553 Witczak Witold Jacek435660 3.34%
611 Barański Andrzej519936 7.21%
621 Bagieński Artur Jan3919986 14.51%
622 Klimczak Dariusz3012160 8.83%
642 Krawczyk Cezary Jarosław525725 4.16%
653 Grabek Anna Małgorzata368287 6.02%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 15202370618,01%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 15904372718,84%
Tak
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 9707251,15%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 227916721327,00%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 204412721024,22%
Tak
6 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN 2956100,35%
-
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 17284332,05%
-
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 25763693,05%
-
9 KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ 7000310,83%
-
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACKI KOMITET WYBORCZY 16092591,91%
-
11 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 17334562,05%
-
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KANIEWSKIEGO 124350,15%
-
13 KOMITET WYBORCZY CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 84470,10%
-
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 251750,30%
-
Podsumowanie844 13458636100,00%

Brak plików