Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91359530 63938 32736900
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców91359530 63938 32736900
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bolimów4131543238Wójt2
gm. Głuchów4121532531Wójt2
gm. Godzianów161561944Wójt4
gm. Kowiesy4141553032Wójt2
gm. Lipce Reymontowskie371542347Wójt3
gm. Maków691543150Wójt4
gm. Nowy Kawęczyn4131563741Wójt2
gm. Skierniewice8111532736Wójt1
gm. Słupia2101541723Wójt1
Podsumowanie369513539241342 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Maków, Gmina Lipce Reymontowskie, Gmina Słupia, Gmina Głuchów, Gmina Godzianów, 816 575684
Nr 2Gmina Skierniewice, 35 614634
Nr 3Gmina Bolimów, Gmina Nowy Kawęczyn, Gmina Kowiesy, 48 450536
Podsumowanie 1530 63917154
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 15 6 8 29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 4   12
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 6 8 30
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT" KWW "NASZ POWIAT" 16 6 8 30
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JEDNOŚĆ KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JEDNOŚĆ 13 6 5 24
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 16 6 7 29
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 16 576 9 809 9 802 59.13%
8 833 90.11%
Tak
Nr 2 5 614 2 245 2 245 39.99%
2 045 91.09%
Tak
Nr 3 8 449 5 032 5 031 59.55%
4 504 89.52%
Tak
Podsumowanie30 63917 08617 07855.74%15 38290.07%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 32652921,23%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 573123,73%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 34133022,19%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT" 29353019,08%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JEDNOŚĆ 17412411,32%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 34552922,46%
Podsumowanie15 382154100,00%
Rada Powiatu w Skierniewicach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Supeł Andrzej56538 6.09%
122 Białek Jan Wojciech61275 3.11%
151 Dzierzbiński Józef Marian57692 7.83%
152 Zdun Jarosław Andrzej44188 2.13%
1151 Tuleja Zdzisław Andrzej50363 4.11%
1152 Seroczyńska Danuta46543 6.15%
1167 Dałkowski Aleksander Przemysław55314 3.55%
1171 Belina Mirosław Jacęty52330 3.74%
251 Broniarek Tadeusz67251 12.27%
2162 Kwiecińska Danuta Janina4894 4.60%
2171 Grotkowski Tadeusz Józef45185 9.05%
321 Kalisiak Marek52462 10.26%
351 Liński Jarosław Adam41379 8.41%
3152 Okrasso Bogdan Stanisław70313 6.95%
3172 Pawlak Ewa41412 9.15%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 326529321,23%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 573123,73%
-
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 341330422,19%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT" 293530319,08%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JEDNOŚĆ 174124211,32%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 345529322,46%
Tak
Podsumowanie15 38215415100,00%

Brak plików