Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5815241 62350 80339410
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121323 34328 46518010
   gminy do 20 000 mieszkańców4604918 28022 33821400
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Buczek5111521317Wójt1
gm. Łask18321618212Burmistrz6
gm. Sędziejowice7141543739Wójt3
gm. Widawa7111585270Wójt4
gm. Wodzierady2131554752Wójt5
Podsumowanie39528125167390 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Łask1023 3437109
Nr 2gmina Buczek gmina Sędziejowice gmina Widawa gmina Wodzierady 718 280673
Podsumowanie 1741 62313182
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 20 14 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 20 14 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 8 26
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 15 14 29
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻACY - WSPÓLNA SPRAWA" KWW "STRAŻACY - WSPÓLNA SPRAWA" 15 11 26
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 18 12 30
17 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 3   3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 23 275 11 111 11 107 47.72%
10 406 93.69%
Tak
Nr 2 18 287 10 606 10 602 57.98%
9 647 90.99%
Tak
Podsumowanie41 56221 71721 70952.23%20 05392.37%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 35443417,67%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 51523425,69%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 21892610,92%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 29732914,83%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻACY - WSPÓLNA SPRAWA" 29642614,78%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 31713015,81%
17 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 6030,30%
Podsumowanie20 053182100,00%
Rada Powiatu w Łasku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 BANASZCZYK ANDRZEJ57394 3.79%
112 NOWAKOWSKI KRZYSZTOF JÓZEF53482 4.63%
121 GABRYJĄCZYK CEZARY ZBIGNIEW47535 5.14%
122 WESOŁOWSKA TERESA AGNIESZKA51348 3.34%
141 KRAWCZYK MAREK53370 3.56%
142 ŻYŁA-WIEWIÓRSKA EWA BEATA34328 3.15%
151 CZYŻAK GRZEGORZ55329 3.16%
1151 SIKORA WOJCIECH ANDRZEJ53224 2.15%
1161 SZAFRAŃSKI MIROSŁAW HENRYK49479 4.60%
1164 PIOTROWSKI TOMASZ35272 2.61%
214 KUCPER ADAM55386 4.00%
222 KARASIŃSKA BARBARA57402 4.17%
223 MANIAS STANISŁAW61796 8.25%
253 WITEK KRYSTYNA58444 4.60%
2151 FRASZKA WOJCIECH KAZIMIERZ49307 3.18%
2155 GAWOR BARBARA52348 3.61%
2161 WŁODARCZYK MICHAŁ34350 3.63%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 354434317,67%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 515234425,69%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 218926210,92%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 297329214,83%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻACY - WSPÓLNA SPRAWA" 296426314,78%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 317130315,81%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 6030,30%
-
Podsumowanie20 05318217100,00%

Brak plików