Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1421611795 998119 031831121
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121439 94048 73227001
   gminy do 20 000 mieszkańców1319511356 05870 299561120
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dobryszyce3615113161Wójt3
gm. Gidle591552944Wójt3
gm. Gomunice561593159Wójt4
gm. Kamieńsk471553473Burmistrz5
gm. Kobiele Wielkie4101542843Wójt3
gm. Kodrąb481563767Wójt4
gm. Lgota Wielka381592941Wójt3
gm. Ładzice5815113249Wójt3
gm. Masłowice491582840Wójt2
gm. Przedbórz51515176262Burmistrz4
m. Radomsko27421728284Prezydent7
gm. Radomsko5615102949Wójt3
gm. Wielgomłyny571572544Wójt3
gm. Żytno4141544043Wójt3
Podsumowanie83117216113463959 50
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Radomsko939 9408118
Nr 2Gminy: Gidle, Ładzice, Radomsko313 707631
Nr 3Gminy: Dobryszyce, Kamieńsk, Lgota Wielka311 725629
Nr 4Gminy: Gomunice, Kodrąb, Kobiele Wielkie, Masłowice415 867638
Nr 5Gminy: Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno414 759639
Podsumowanie 2395 99832255
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 4 4 3 4 23
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18 6 6 8 8 46
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 6 6 8 8 46
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18 4 5 8 8 43
15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE KW FORUM SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 15 5 3 4 6 33
16 KOMITET WYBORCZY RADOMSZCZAŃSKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE KW RADOMSZCZAŃSKIE POROZUMIENIE SPOŁECZ. 18 6 5 7 5 41
17 KOMITET WYBORCZY "RAZEM DLA RADOMSKA" KW "RAZEM DLA RADOMSKA" 18         18
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO KWW PPR 5         5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 39 941 18 724 18 710 46.84%
17 606 94.10%
Tak
Nr 2 13 704 7 607 7 603 55.48%
6 995 92.00%
Tak
Nr 3 11 729 7 249 7 242 61.74%
6 619 91.40%
Tak
Nr 4 15 868 10 369 10 365 65.32%
9 473 91.39%
Tak
Nr 5 14 759 9 157 9 151 62.00%
8 403 91.83%
Tak
Podsumowanie96 00153 10653 07155.28%49 09692.51%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 56922511,59%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 108904622,18%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 89014618,13%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 93194318,98%
15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 53303310,86%
16 KOMITET WYBORCZY RADOMSZCZAŃSKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE 58684111,95%
17 KOMITET WYBORCZY "RAZEM DLA RADOMSKA" 3050186,21%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 4650,09%
Podsumowanie49 096257100,00%
Rada Powiatu Radomszczańskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Szwedowski Wojciech58830 4.71%
121 Nowerski Sławomir Andrzej50322 1.83%
141 Zakrzewski Robert37842 4.78%
143 Zacharewicz Jarosław47659 3.74%
151 Plutecki Andrzej Stanisław531063 6.04%
153 Nicpan Włodzimierz Jacek52602 3.42%
1151 Pal Wioletta Anna44655 3.72%
1171 Zygma Krzysztof Jerzy461587 9.01%
1172 Jaworska-Zienkiewicz Sylwia Iwona46397 2.25%
222 Leszczyński Włodzimierz45630 9.01%
241 Łysik Sylwia Urszula51535 7.65%
2161 Komala Andrzej Jan43467 6.68%
321 Kaczmarek Jerzy Wojciech56662 10.00%
342 Dzwonek Małgorzata Agnieszka39721 10.89%
351 Sewerynek Bożena56705 10.65%
411 Zagórowicz Fabian58986 10.41%
422 Bareła Irena43816 8.61%
442 Bartnik Zofia Anna47318 3.36%
458 Tusińska Elżbieta58524 5.53%
521 Ślusarczyk Wojciech50783 9.32%
522 Nowak Bożena521110 13.21%
551 Naczyński Miłosz Władysław45490 5.83%
5161 Kamińska-Nowak Jadwiga Maria54452 5.38%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 569225211,59%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1089046622,18%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 890146518,13%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 931943518,98%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 533033110,86%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY RADOMSZCZAŃSKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE 586841211,95%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY "RAZEM DLA RADOMSKA" 30501826,21%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 4650,09%
-
Podsumowanie49 09625723100,00%

Brak plików