Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6907440 36750 39830420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6907440 36750 39830420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Biała Rawska7151577474Burmistrz5
gm. Cielądz3131542428Wójt2
gm. Rawa Mazowiecka51015122934Wójt1
m. Rawa Mazowiecka10151565858Burmistrz1
gm. Regnów18152916Wójt1
gm. Sadkowice4131583742Wójt3
Podsumowanie30749039231252 13
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Rawa Mazowiecka614 686556
Nr 2Gmina i Miasto Biała Rawska49 412533
Nr 3Gmina Rawa Mazowiecka36 862524
Nr 4Gminy: Cielądz, Regnów, Sadkowice49 407530
Podsumowanie 1740 36720143
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 8 6 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 5 4 5 26
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI KWW SAMORZĄDNI 12 4 3 4 23
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "NASZA MAŁA OJCZYZNA" KW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 8 8 5 5 26
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNOŚĆ-SKUTECZNOŚĆ KWW GOSPODARNOŚĆ-SKUTECZNOŚĆ 12 8 6 8 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 685 6 408 6 405 43.62%
5 877 91.76%
Tak
Nr 2 9 416 5 457 5 457 57.95%
4 932 90.38%
Tak
Nr 3 6 862 2 653 2 649 38.60%
2 410 90.98%
Tak
Nr 4 9 408 4 693 4 692 49.87%
4 133 88.09%
Tak
Podsumowanie40 37119 21119 20347.57%17 35290.36%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 68543439,50%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 28862616,63%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 1407238,11%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 21312612,28%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNOŚĆ-SKUTECZNOŚĆ 40743423,48%
Podsumowanie17 352143100,00%
Rada Powiatu Rawskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Krzyczkowski Marian Waldemar60375 6.38%
127 Imioła Ryszard Maciej50261 4.44%
153 Batorek Bogdan33238 4.05%
1151 Dobek Marek61180 3.06%
1171 Pietrzak Teresa Wiesława51321 5.46%
11711 Góraj Eugeniusz62385 6.55%
221 Adamczyk Wacław Jacek52462 9.37%
227 Majewski Henryk46204 4.14%
2161 Pietrzak Bogdan Jan48440 8.92%
2171 Sekuter Marek51516 10.46%
322 Kobierski Jarosław56409 16.97%
323 Damaz Tadeusz60262 10.87%
351 Dobrowolski Rafał41157 6.51%
421 Matysiak Józef Adam50898 21.73%
422 Charążka Maria53558 13.50%
427 Szcześniak Marek Ryszard43269 6.51%
4171 Szymański Witold Jerzy49163 3.94%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 685434939,50%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 288626216,63%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 14072318,11%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 213126112,28%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNOŚĆ-SKUTECZNOŚĆ 407434423,48%
Tak
Podsumowanie17 35214317100,00%

Brak plików