Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81266563 61780 43867620
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121328 63036 11225010
   gminy do 20 000 mieszkańców71056234 98744 32642610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Białaczów571573259Wójt4
gm. Drzewica1091583753Burmistrz3
gm. Mniszków471531531Wójt2
gm. Opoczno25321719237Burmistrz5
gm. Paradyż4101543146Wójt3
gm. Poświętne471572552Wójt4
gm. Sławno9141593031Wójt2
gm. Żarnów681582743Wójt2
Podsumowanie676512653216552 25
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina i Miasto Opoczno928 6306100
Nr 2gmina Drzewica; gmina Poświętne 411 743648
Nr 3gmina Białaczów; gmina Mniszków; gmina Paradyż; gmina Sławno; gmina Żarnów823 244791
Podsumowanie 2163 61719239
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 15 8 11 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 13 8 10 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18 8 16 42
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU KWW RAZEM DLA POWIATU 18 8 16 42
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA OPOCZYŃSKA KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA 18 8 16 42
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OPOCZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA "OWS" KWW "OWS" 18 8 16 42
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROLNICZE RODZINY DLA POLSKI KWW ROLNICZE RODZINY DLA POLSKI     6 6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 28 641 17 423 17 390 60.72%
16 378 94.18%
Tak
Nr 2 11 743 7 516 7 514 63.99%
7 020 93.43%
Tak
Nr 3 23 247 14 779 14 778 63.57%
13 475 91.18%
Tak
Podsumowanie63 63139 71839 68262.36%36 87392.92%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2960348,03%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3275318,88%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 93854225,45%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU 80114221,73%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA OPOCZYŃSKA 50964213,82%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OPOCZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA "OWS" 79114221,45%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROLNICZE RODZINY DLA POLSKI 23560,64%
Podsumowanie36 873239100,00%
Rada Powiatu w Opocznie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Budzyński Andrzej59513 3.13%
151 Wieruszewski Jan58619 3.78%
152 Kacprzak Andrzej Ryszard53346 2.11%
1518 Telus Robert21888 5.42%
1151 Wieruszewski Jan51524 3.20%
11516 Pacan Jacek Adam36541 3.30%
1161 Kopania Andrzej Jan56835 5.10%
1171 Róg Józef Leon51781 4.77%
1172 Ksyta Marek Leon47652 3.98%
212 Skrzypek Przemysław Mariusz30328 4.67%
251 Reszelewska Anna Maria69503 7.17%
2152 Sosnowiec Andrzej Jan56494 7.04%
2173 Jakóbczyk Sławomir Krzysztof36551 7.85%
351 Ciesielski Janusz Kazimierz43387 2.87%
354 Baranowski Marcin Józef31617 4.58%
358 Przybyła Stanisław Marek45398 2.95%
3153 Śmiechowska Marianna48425 3.15%
31516 Wilk Zbigniew55541 4.01%
3161 Rek Andrzej Kazimierz48375 2.78%
3171 Nawrocki Krzysztof Błażej46503 3.73%
3172 Rek Sławomir54606 4.50%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 29603418,03%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 32753118,88%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 938542725,45%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU 801142521,73%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA OPOCZYŃSKA 509642213,82%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OPOCZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA "OWS" 791142521,45%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROLNICZE RODZINY DLA POLSKI 23560,64%
-
Podsumowanie36 87323921100,00%

Brak plików