Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem101567963 78179 27878910
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121327 34433 36723010
   gminy do 20 000 mieszkańców91357636 43745 91155900
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Biała7101563552Wójt4
gm. Czarnożyły491531424Wójt2
gm. Konopnica681562440Wójt3
gm. Mokrsko671593253Wójt2
gm. Osjaków6111563041Wójt2
gm. Ostrówek5111582635Wójt1
gm. Pątnów10715103053Wójt2
gm. Skomlin481562136Wójt2
gm. Wieluń23321721257Burmistrz7
gm. Wierzchlas751592459Wójt4
Podsumowanie787915670257650 29
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gm. Wieluń827 3447106
Nr 2gm. Biała gm. Ostrówek gm. Skomlin gm. Czarnożyły gm. Mokrsko 618 838775
Nr 3gm. Konopnica gm. Osjaków gm. Pątnów gm. Wierzchlas 517 599767
Podsumowanie 1963 78121248
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 16 12 10 38
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 12 10 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 12 10 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 15 11 9 35
15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI WIELUŃSKIEJ KW FORUM SAMORZĄDOWE ZW 15 10 10 35
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI WIELUŃSKIEJ KWW PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY ZW 12 7 8 27
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA ZIEMI WIELUŃSKIEJ KW WSPÓLNOTA ZIEMI WIELUŃSKIEJ 16 11 10 37
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 27 357 13 505 13 485 49.29%
12 696 94.15%
Tak
Nr 2 18 838 10 488 10 485 55.66%
9 377 89.43%
Tak
Nr 3 17 600 10 587 10 543 59.90%
9 592 90.98%
Tak
Podsumowanie63 79534 58034 51354.1%31 66591.75%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 38253812,08%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 79503825,11%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3120389,85%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 43543613,75%
15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI WIELUŃSKIEJ 40843512,90%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI WIELUŃSKIEJ 1391274,39%
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA ZIEMI WIELUŃSKIEJ 69413721,92%
Podsumowanie31 665249100,00%
Rada Powiatu w Wieluniu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Ranoszek Józef Mieczysław52479 3.77%
121 Kowal Józef Stanisław55780 6.14%
122 Ryczyńska Grażyna Marcjanna57617 4.86%
141 Widera Franciszek Józef60466 3.67%
151 Magiera Jan Franciszek59406 3.20%
1151 Kluska Waldemar Kazimierz48779 6.14%
1171 Owczarek Krzysztof Jerzy51794 6.25%
11716 Sygulski Włodzimierz Janusz61311 2.45%
211 Niepiekło Jacek Adam50439 4.68%
221 Bak Leszek Stanisław49451 4.81%
222 Sola Krzysztof Paweł33813 8.67%
252 Spodymek Adam41345 3.68%
2171 Antczak Janusz Walenty42665 7.09%
2172 Kieler Marek Stanisław43761 8.12%
321 Stępień Andrzej Paweł49887 9.25%
322 Kopeć Jan52648 6.76%
351 Kacała Joanna39535 5.58%
3153 Dubecka Henryka Elżbieta52355 3.70%
3171 Miśkiewicz Krystyna62366 3.82%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 382538212,08%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 795038625,11%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 31203819,85%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 435436313,75%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI WIELUŃSKIEJ 408435212,90%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI WIELUŃSKIEJ 1391274,39%
-
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA ZIEMI WIELUŃSKIEJ 694137521,92%
Tak
Podsumowanie31 66524919100,00%

Brak plików