Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71136998 483117 36768511
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców123457 99768 51735001
   gminy do 20 000 mieszkańców6906540 48648 85033510
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dłutów3111553040Wójt3
gm. Dobroń4111575470Wójt5
m. Konstantynów Łódzki111415115861Burmistrz2
gm. Ksawerów651561434Wójt2
gm. Lutomiersk5121584251Wójt3
gm. Pabianice4121563743Wójt3
m. Pabianice35423520188Prezydent3
Podsumowanie686911348255487 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Pabianice Granica miasta do rzeki Dobrzynki w kierunku północnym, wzdłuż ul. Rypułtowickiej do ulicy Widzewskiej, ul. Konstantynowska do ul. Warszawskiej, ul. Warszawska do ul. Lipowej, wzdłuż ul. Grobelnej do ul. Strażackiej, ul. Zamkowa do ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Broniewskiego, ul. Wyspiańskiego w kierunku południowym, ul. Skłodowskiej - Curie do ul. Konopnickiej, ul. Jana Pawła II, ul. Cmentarna, ul. Niecała, ul. Ostatnia, ul. Łaska do granicy miasta.415 967431
Nr 2Miasto Pabianice Granica miasta od strony południowej wzdłuż rzeki Dobrynki do ul. Rydzyńskiej, rzeka Dobrzynka do ul. Grobelnej, wzdłuż Grobelnej, ul. Lipowa, ul. Zamkowa do ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Broniewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Skłodowskiej - Curie do ul. Konopnickiej, ul. Jana Pawła II, ul. Cmentarna, ul. Niecała, ul. Ostatnia, ul. Łaska do granicy miasta.415 413429
Nr 3Miasto Pabianice Rzeka Dobrzynka w kierunku południowym od ul. Zamkowej do ul. Rydzyńskiej, granica miasta wzdłuż rzeki Dobrzynki do ul. Granicznej, ul. Graniczna, ul. 20 Stycznia do ul. Waltera Janke, ul. 20 Stycznia do ul. Stefana Grota Roweckiego, ul. Nawrockiego, ul. Piotra Skargi, ul. Boczna, ul. Żytnia, ul. Narcyza Gryzla, ul. Stefana Grota Roweckiego do rzeki Dobrzynki. 315 415423
Nr 4Miasto Pabianice Granica miasta od północy wzdłuż ul. Widzewskiej, granica miasta, ul. Ksawerowska, ul. Zaradzyńska, granica miasta do ul. Granicznej, ul. 20 Stycznia, ul. Nawrockiego, ul. Piotra Skargi, ul. Boczna, ul. Żytnia, ul. Narcyza Gryzla, ul. Stefana Grota Roweckiego do rzeki Dobrzynki, ul. Grobelna, ul. Zamkowa, ul. Warszawska do ul. Konstantynowskiej, ul. Widzewska.311 202423
Nr 5Miasto Konstantynów Łódzki314 577424
Nr 6Gmina Dłutów, Gmina Dobroń, Gmina Ksawerów, Gmina Lutomiersk, Gmina Pabianice625 909443
Podsumowanie 2398 48324173
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 5 5 5 6 7 35
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 6 6 6 12 46
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 6 6 6 12 46
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RAZEM KWW BLOK SAMORZĄDOWY RAZEM 8 8 6 6 6 12 46
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 972 6 054 6 047 37.86%
5 707 94.38%
Tak
Nr 2 15 214 5 811 5 794 38.08%
5 451 94.08%
Tak
Nr 3 15 430 6 048 6 044 39.17%
5 725 94.72%
Tak
Nr 4 11 215 4 114 4 093 36.50%
3 852 94.11%
Tak
Nr 5 14 578 7 813 7 795 53.47%
7 347 94.25%
Tak
Nr 6 25 906 13 817 13 812 53.32%
12 749 92.30%
Tak
Podsumowanie98 31543 65743 58544.33%40 83193.68%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 63873515,64%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 159524639,07%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 92214622,58%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RAZEM 92714622,71%
Podsumowanie40 831173100,00%
Rada Powiatu Pabianickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Piotrowski Bogdan59540 9.46%
141 Habura Krzysztof Stefan541404 24.60%
143 Wadowska-Gryzel Jadwiga54250 4.38%
151 Wolski Marcin Sylwester39677 11.86%
212 Bakus Halina63383 7.03%
241 Kunka Rafał Jakub45452 8.29%
251 Flajszer Waldemar42700 12.84%
2151 Habura Jarosław Stefan49489 8.97%
341 Stencel Łukasz Tomasz28611 10.67%
353 Stanek Włodzimierz35510 8.91%
3151 Wlaźlak Florian61475 8.30%
411 Bednarska Teresa Bożena57311 8.07%
441 Ciechański Marek Wojciech53454 11.79%
451 Piechota Paweł39448 11.63%
541 Grenda Irena641565 21.30%
546 Brzyszcz Henryk Stefan53940 12.79%
5151 Jakubowski Robert Zbigniew321412 19.22%
611 Kraska Robert Piotr38615 4.82%
641 Kurzawski Andrzej Arkadiusz641141 8.95%
642 Pawlak-Szpotan Monika Katarzyna27514 4.03%
6412 Pacholak Krzysztof Jan28874 6.86%
651 Rządziński Robert Roman51934 7.33%
6151 Kania Paweł Maciej58586 4.60%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 638735415,64%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15952461039,07%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 922146522,58%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RAZEM 927146422,71%
Tak
Podsumowanie40 83117323100,00%

Brak plików