Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5755525 00530 56828410
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5755525 00530 56828410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Brzeziny8515144898Burmistrz5
gm. Brzeziny4131574955Wójt4
gm. Dmosin6151563232Wójt2
gm. Jeżów5111564057Wójt4
gm. Rogów5111543245Wójt3
Podsumowanie28557537201287 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Brzeziny610 209542
Nr 2Gmina Brzeziny i Gmina Dmosin58 104535
Nr 3Gmina Jeżów i Gmina Rogów46 692528
Podsumowanie 1525 00515105
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 3 3 13
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 7 10 6 23
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 4 6 17
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 9 5 25
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA BRZEZIŃSKA - RAZEM KWW ZIEMIA BRZEZIŃSKA - RAZEM 10 9 8 27
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 215 4 983 4 979 48.74%
4 689 94.18%
Tak
Nr 2 8 106 4 768 4 767 58.81%
4 426 92.85%
Tak
Nr 3 6 692 4 217 4 217 63.02%
3 837 90.99%
Tak
Podsumowanie25 01313 96813 96355.82%12 95292.76%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1143138,82%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 41122331,75%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 26841720,72%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 32672525,22%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA BRZEZIŃSKA - RAZEM 17462713,48%
Podsumowanie12 952105100,00%
Rada Powiatu w Brzezinach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Sobkiewicz Ewa Aleksandra54221 4.71%
121 Krasiński Marian Zygmunt56363 7.74%
142 Lechański Zbigniew54319 6.80%
151 Pluta Marcin Seweryn35610 13.01%
153 Nowański Janusz38360 7.68%
1151 Sasin Roman55386 8.23%
221 Kotecki Edmund54985 22.25%
223 Górajek Leszek Edward54271 6.12%
228 Supera Bogdan51301 6.80%
241 Sokołowski Zbigniew68478 10.80%
251 Kobiera Renata Agnieszka32211 4.77%
321 Guzicki Mariusz Czesław30555 14.46%
322 Susik Ryszard Maciej38299 7.79%
346 Goździński Paweł55202 5.26%
351 Kołada Daniel Grzegorz31543 14.15%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 11431318,82%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 411223631,75%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 268417320,72%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 326725425,22%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA BRZEZIŃSKA - RAZEM 174627113,48%
Tak
Podsumowanie12 95210515100,00%

Brak plików