Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6964254 03065 78451330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121319 01323 27218010
   gminy do 20 000 mieszkańców5753935 01742 51233320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Andrespol9715143455Wójt3
gm. Brójce371541426Wójt2
gm. Koluszki18321515194Burmistrz5
gm. Nowosolna481583247Wójt3
gm. Rzgów791592740Burmistrz1
gm. Tuszyn10815114089Burmistrz4
Podsumowanie51429651162451 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Tuszyn39 628421
Nr 2gminy: Brójce, Rzgów412 077527
Nr 3gminy: Andrespol, Nowosolna513 312637
Nr 4gmina Koluszki719 013670
Podsumowanie 1954 03021155
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD   7 6 9 22
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 5 8 5 10 28
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 5 4 8 11 28
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 5 8 13 32
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "RAZEM DLA GMINY" KW "RAZEM DLA GMINY" 5 3 5 14 27
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA KOLUSZKI KWW MAŁA OJCZYZNA KOLUSZKI       13 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 KWW SAMORZĄD 2010     5   5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 628 4 581 4 581 47.58%
4 268 93.17%
Tak
Nr 2 12 077 5 103 5 101 42.24%
4 725 92.63%
Tak
Nr 3 13 314 7 083 7 081 53.18%
6 723 94.94%
Tak
Nr 4 19 016 10 332 10 329 54.32%
9 783 94.71%
Tak
Podsumowanie54 03527 09927 09250.14%25 49994.12%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 47212218,51%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 41242816,17%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 35092813,76%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 47483218,62%
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "RAZEM DLA GMINY" 65022725,50%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA KOLUSZKI 941133,69%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 95453,74%
Podsumowanie25 499155100,00%
Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
142 Walkowiak Marek Jerzy31281 6.58%
1151 Bereziński Włodzimierz Stefan601046 24.51%
1152 Busiakiewicz Piotr Władysław54426 9.98%
211 Babski Paweł Władysław50359 7.60%
222 Gładysz Ewa Małgorzata51534 11.30%
251 Derach Klemens Błażej57581 12.30%
2151 Kubicka Aleksandra52402 8.51%
311 Biała Agnieszka Regina51518 7.70%
312 Sójka Zofia54829 12.33%
344 Markiewicz Marek Ignacy59401 5.96%
351 Jagiełło Mariusz36564 8.39%
3152 Wierzbicka-Gruda Halina Eugenia58520 7.73%
411 Opala Andrzej Antoni621434 14.66%
414 Gontarz Bogumiła50226 2.31%
421 Kabat Jerzy68341 3.49%
451 Kotynia Mariusz31665 6.80%
4151 Chałat Waldemar Ludwik391223 12.50%
4152 Jarzębski Marek Jerzy51435 4.45%
4154 Sobieszek Jarosław Grzegorz42227 2.32%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 472122518,51%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 412428216,17%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 350928213,76%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 474832318,62%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "RAZEM DLA GMINY" 650227725,50%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA KOLUSZKI 941133,69%
-
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 95453,74%
-
Podsumowanie25 49915519100,00%

Brak plików