Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81208543 13453 20547710
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81208543 13453 20547710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Daszyna21015132833Wójt1
gm. Góra Świętej Małgorzaty6111595472Wójt4
gm. Grabów7121587088Wójt7
m. Łęczyca11151512109109Burmistrz5
gm. Łęczyca81015125780Wójt6
gm. Piątek51115115871Wójt4
gm. Świnice Warckie4111563441Wójt2
gm. Witonia451542055Wójt4
Podsumowanie478512075430549 33
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1 Miasto Łęczyca512 497768
Nr 2Gminy: Grabów, Świnice Warckie38 552740
Nr 3Gminy: Góra Św. Małgorzaty, Piątek, Witonia511 658768
Nr 4Gminy: Daszyna, Łęczyca410 427753
Podsumowanie 1743 13428229
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 6 10 7 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 5 8 8 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 6 10 8 34
15 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 10 6 10 8 34
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ KWW PRZYMIERZE ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ 10 6 10 8 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA ŁĘCZYCKA KWW ZIEMIA ŁĘCZYCKA 8 5 10 6 29
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO 10 6 10 8 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 12 507 6 595 6 588 52.67%
6 086 92.38%
Tak
Nr 2 8 552 4 474 4 471 52.28%
4 105 91.81%
Tak
Nr 3 11 658 6 716 6 716 57.61%
6 160 91.72%
Tak
Nr 4 10 427 4 844 4 843 46.45%
4 414 91.14%
Tak
Podsumowanie43 14422 62922 61852.42%20 76591.81%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 27483313,23%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 31413115,13%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 29703414,30%
15 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 1585347,63%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ 32493415,65%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA ŁĘCZYCKA 2062299,93%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO 50103424,13%
Podsumowanie20 765229100,00%
Rada Powiatu Łęczyckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Wójcik Henryk75264 4.34%
1162 Ulężałka Barbara Elżbieta56311 5.11%
1171 Hopaluk Krzysztof Janusz51413 6.79%
1184 Biniewicz Sławomir Tomasz39637 10.47%
11810 Pawlak Krystyna Marianna54174 2.86%
222 Cymmer Edward Feliks56637 15.52%
256 Pietrzak Tomasz Marek34304 7.41%
2182 Jagodziński Janusz Wojciech49320 7.80%
311 Foks Bogusław Bernard48513 8.33%
351 Mikołajczyk Józef Ireneusz56328 5.32%
3161 Czekalski Michał38346 5.62%
3182 Lepalczyk Renata56543 8.81%
3187 Urbanek-Grochala Anna Jadwiga58241 3.91%
421 Zdziarski Wojciech51385 8.72%
451 Łuczak Sławomir36279 6.32%
4161 Odważny Paweł Piotr45226 5.12%
4181 Otto Janusz Piotr51404 9.15%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 274833213,23%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 314131215,13%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 297034314,30%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 1585347,63%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ 324934315,65%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA ŁĘCZYCKA 20622919,93%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO 501034624,13%
Tak
Podsumowanie20 76522917100,00%

Brak plików