Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1117113197 753121 66390731
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121336 23344 01826001
   gminy do 20 000 mieszkańców1015012861 52077 64564730
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Błaszki101315135056Burmistrz4
gm. Brąszewice4121576683Wójt6
gm. Brzeźnio5131565562Wójt4
gm. Burzenin61215177491Wójt7
gm. Goszczanów61415125759Wójt4
gm. Klonowa491542848Wójt4
m. Sieradz26321515210Prezydent5
gm. Sieradz71315146570Wójt4
gm. Warta111215153947Burmistrz2
gm. Wróblew4151573535Wójt2
gm. Złoczew71515107272Burmistrz5
Podsumowanie90131171110556833 47
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Sieradz936 233472
Nr 2Miasto i Gmina Błaszki312 113424
Nr 3Miasto i Gmina Warta310 496318
Nr 4Gminy: Sieradz i Burzenin312 595420
Nr 5Gminy: Brzeźnio, Goszczanów, Wróblew414 539531
Nr 6Gminy: Złoczew, Brąszewice, Klonowa311 777421
Podsumowanie 2597 75324186
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 18 6 6 6 8 6 50
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18 6 6 5 8 6 49
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 6   3 4 3 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18 6 6 6 8 6 50
15 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA KKW LEWICA         3   3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 35 994 17 065 17 048 47.36%
15 994 93.82%
Tak
Nr 2 12 113 6 452 6 446 53.22%
6 048 93.83%
Tak
Nr 3 10 496 5 575 5 575 53.12%
5 088 91.26%
Tak
Nr 4 12 594 7 323 7 322 58.14%
6 852 93.58%
Tak
Nr 5 14 539 8 415 8 412 57.86%
7 836 93.15%
Tak
Nr 6 11 777 7 297 7 277 61.79%
6 685 91.86%
Tak
Podsumowanie97 51352 12752 08053.41%48 50393.13%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 121445025,04%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 169844935,02%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 66753413,76%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 125295025,83%
15 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 17130,35%
Podsumowanie48 503186100,00%
Rada Powiatu Sieradzkiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 WALUDA HENRYK53950 5.94%
112 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ WIESŁAW60915 5.72%
115 KOŁODZIEJCZYK MARIA TERESA53457 2.86%
121 OLEJNIK DARIUSZ MICHAŁ511049 6.56%
127 KIEŁBASA ZDZISŁAW57259 1.62%
141 WALCZAK JACEK452035 12.72%
142 TERKA MICHAŁ WALDEMAR25519 3.24%
151 GOTKOWICZ KAZIMIERA MARIANNA501741 10.89%
1518 WARDĘGA GRZEGORZ50378 2.36%
221 STĘPIŃSKI KRZYSZTOF WŁADYSŁAW511986 32.84%
222 BITNER ŁUKASZ MARIAN51484 8.00%
252 RAJEWSKI KAROL33451 7.46%
311 CZARNECKI ZBIGNIEW JERZY58677 13.31%
321 ŻUBROWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ471171 23.01%
351 WÓJCIK WOJCIECH JAROSŁAW51769 15.11%
416 PŁÓCIENNIK MAREK451197 17.47%
421 HANKIEWICZ JAN561531 22.34%
422 DARUL BARBARA58758 11.06%
511 BANASIAK AGNIESZKA BEATA43825 10.53%
522 WOŹNIAK TOMASZ38939 11.98%
553 STERNA ARTUR451008 12.86%
554 BRUŚ SŁAWOMIR STANISŁAW55825 10.53%
621 SZEWCZYK EDWARD JÓZEF60991 14.82%
623 KURZAJ JANINA461018 15.23%
651 PAPROTA KATARZYNA34635 9.50%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1214450625,04%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16984491035,02%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 667534213,76%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1252950725,83%
Tak
15 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 17130,35%
-
Podsumowanie48 50318625100,00%

Brak plików