Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6907534 75942 41548420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6907534 75942 41548420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dalików5131573942Wójt3
gm. Pęczniew5131564451Wójt3
gm. Poddębice16915133756Burmistrz3
gm. Uniejów6111552431Burmistrz1
gm. Wartkowice10141575861Wójt2
gm. Zadzim6151543131Wójt2
Podsumowanie48759042233272 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Poddębice613 034448
Nr 2gmina Uniejów 36 104422
Nr 3gmina Wartkowice 35 133424
Nr 4gmina Dalików, gmina Pęczniew, gmina Zadzim 510 488436
Podsumowanie 1734 75916130
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 4 6 8 30
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 6 6 9 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 6 6 9 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 6 6 10 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 010 6 611 6 604 50.76%
6 037 91.41%
Tak
Nr 2 6 098 2 902 2 899 47.54%
2 659 91.72%
Tak
Nr 3 5 133 2 832 2 832 55.17%
2 541 89.72%
Tak
Nr 4 10 489 6 447 6 444 61.44%
5 805 90.08%
Tak
Podsumowanie34 73018 79218 77954.07%17 04290.75%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 28803016,90%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 58743434,47%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 39133322,96%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 43753425,67%
Podsumowanie17 042131100,00%
Rada Powiatu w Poddębicach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 KABACIŃSKI WOJCIECH ANDRZEJ52272 4.51%
121 RYTTER RYSZARD60523 8.66%
122 KRAJEWSKI ANDRZEJ46532 8.81%
1212 PERAJ ANDRZEJ26276 4.57%
141 BINDER PIOTR JAN53378 6.26%
152 PUCEK JANINA WACŁAWA71248 4.11%
221 TYBURA JERZY APOLINARY65284 10.68%
241 KOZIŃSKI MARIUSZ ŁUKASZ33446 16.77%
256 PECYNA DANUTA JANINA61365 13.73%
326 DŁUGOSZ MAREK44168 6.61%
341 CYGANIAK ZDZISŁAW KRZYSZTOF55376 14.80%
351 SROCZYŃSKI BOGDAN WOJCIECH69378 14.88%
411 DUDCZAK JADWIGA62569 9.80%
421 KUNA MAŁGORZATA LONGINA52557 9.60%
423 CHMIELECKI LESZEK33704 12.13%
451 KAŹMIERCZAK WIEŃCZYSŁAW JERZY44619 10.66%
453 ROMANOWSKI SEBASTIAN24382 6.58%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 288030216,90%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 587434734,47%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 391333322,96%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 437534525,67%
Tak
Podsumowanie17 04213117100,00%

Brak plików