Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71055234 01542 84536610
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71055234 01542 84536610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bolesławiec471542041Wójt2
gm. Czastary341572061Wójt4
gm. Galewice591562741Wójt2
gm. Lututów5121543544Wójt3
gm. Łubnice351571633Wójt2
gm. Sokolniki451561948Wójt3
gm. Wieruszów12101584969Burmistrz4
Podsumowanie365210542186337 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina i miasto Wieruszów611 514550
Nr 2gminy:Galewice, Lututów, Sokolniki612 656444
Nr 3gminy:Bolesławiec, Czastary, Łubnice59 845434
Podsumowanie 1734 01513128
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 11 10 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 11 7 30
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" KWW "ZGODA" 12 12 10 34
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE LEWICY KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE LEWICY 11 10 7 28
17 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 3     3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 510 5 445 5 443 47.29%
5 148 94.58%
Tak
Nr 2 12 656 6 941 6 939 54.83%
6 340 91.37%
Tak
Nr 3 9 823 5 234 5 233 53.27%
4 724 90.27%
Tak
Podsumowanie33 98917 62017 61551.83%16 21292.04%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 34643321,37%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 29373018,12%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" 64713439,91%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE LEWICY 32652820,14%
17 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 7530,46%
Podsumowanie16 212128100,00%
Rada Powiatu Wieruszowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
143 Ajtner Jerzy Maciej65310 6.02%
1412 Bartela Wojciech Leszek48407 7.91%
151 Morta Piotr Paweł51402 7.81%
156 Stojecki Marek Lucjan50167 3.24%
1151 Sowiński Dariusz Stanisław44256 4.97%
1161 Sokołowska Henryka Maria60424 8.24%
241 Urbaś Mirosław Józef49371 5.85%
253 Nawrocki Jan Adam50255 4.02%
2151 Żóraw Andrzej56553 8.72%
2153 Trzeciak Ryszard Rafał60305 4.81%
2161 Piskuła Stanisław63305 4.81%
2163 Pikuła Marek50594 9.37%
341 Bieda Robert Damazy46349 7.39%
3151 Szymanek Andrzej Władysław55739 15.64%
3152 Książek Eugeniusz63363 7.68%
3153 Zawada Piotr Paweł45299 6.33%
31510 Mielczarek Zbigniew Kazimierz66592 12.53%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 346433421,37%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 293730318,12%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" 647134739,91%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE LEWICY 326528320,14%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 7530,46%
-
Podsumowanie16 21212817100,00%

Brak plików