Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91417780 059102 18871720
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121423 83929 68417010
   gminy do 20 000 mieszkańców81207356 22072 50454710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bochnia161215126475Wójt5
m. Bochnia17421520174Burmistrz5
gm. Drwinia41015126192Wójt7
gm. Lipnica Murowana361531535Wójt3
gm. Łapanów5141552627Wójt2
gm. Nowy Wiśnicz8101573548Burmistrz3
gm. Rzezawa991593453Wójt2
gm. Trzciana571541940Wójt2
gm. Żegocina451541024Wójt1
Podsumowanie717714161284568 30
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1 Miasto Bochnia723 839897
Nr 2 Gmina Bochnia414 697747
Nr 3 Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz310 020631
Nr 4 Gminy: Drwinia, Rzezawa413 449743
Nr 5 Gminy: Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana, Żegocina.518 054650
Podsumowanie 2380 05934268
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 8 6 8 10 46
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 7 4 8 6 39
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 10 4 6 5 8 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWO-LUDOWY KWW SAMORZĄDOWO-LUDOWY 14 8 6 7 10 45
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY-BEZPIECZNY POWIAT KWW STRAŻACY-BEZPIECZNY POWIAT 8 4 3 2 6 23
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM" KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 14 8   5   27
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ SAMORZĄD" KWW "NASZ SAMORZĄD" 14 8 6 8 10 46
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ" KWW WSPÓLNOTA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ 9         9
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 23 839 12 066 12 063 50.60%
11 575 95.95%
Tak
Nr 2 14 697 7 226 7 224 49.15%
6 748 93.41%
Tak
Nr 3 10 020 6 207 6 201 61.89%
5 718 92.21%
Tak
Nr 4 13 451 6 955 6 954 51.70%
6 446 92.69%
Tak
Nr 5 18 055 10 350 10 343 57.29%
9 332 90.23%
Tak
Podsumowanie80 06242 80442 78553.44%39 81993.07%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 102164625,66%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 91863923,07%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 56813314,27%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWO-LUDOWY 63894516,05%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY-BEZPIECZNY POWIAT 1459233,66%
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM" 3806279,56%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ SAMORZĄD" 2556466,42%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ" 52691,32%
Podsumowanie39 819268100,00%
Rada Powiatu w Bochni - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Pająk Jacek Paweł34895 7.73%
142 Kosturek Anna Elżbieta55441 3.81%
151 Całka Tomasz Jacek35979 8.46%
153 Rozenbajgier Ryszard59312 2.70%
1151 Rzepecki Aleksander Rafał36361 3.12%
1161 Węgrzyn Ludwik Kajetan57945 8.16%
1188 Lysy Jerzy Leon55403 3.48%
241 Woźnicki Wacław58435 6.45%
251 Gąsiorek Bernadetta60449 6.65%
2182 Ignacyk Eugenia Karolina59413 6.12%
2186 Raczyński Jerzy54362 5.36%
341 Cholewa Wiesław Marian43516 9.02%
3151 Kołodziejczyk Krzysztof Bogdan44854 14.94%
3191 Kopańczyk Henryk56437 7.64%
442 Gondek Matusik Barbara39325 5.04%
455 Szczygieł Łukasz Marek27433 6.72%
4151 Dziadowiec Aleksander Józef40627 9.73%
4163 Lis Tadeusz62709 11.00%
542 Kukla Wiesław541020 10.93%
544 Marzec Jarosław Andrzej35589 6.31%
551 Roj Robert Tadeusz451012 10.84%
5156 Krawczyk Piotr Paweł31301 3.23%
5162 Trojan Mieczysław63313 3.35%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1021646725,66%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 918639523,07%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 568133414,27%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWO-LUDOWY 638945316,05%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY-BEZPIECZNY POWIAT 1459233,66%
-
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM" 38062739,56%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ SAMORZĄD" 25564616,42%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ" 52691,32%
-
Podsumowanie39 81926823100,00%

Brak plików