Zbiorcze informacje o wyborach - województwo
WyszczególnienieWybory do radLiczbaWybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
radradnychokręgów wyborczychmieszkańcówwyborcówobwodówliczba wójtówliczba burmistrzówliczba prezydentów
województwo małopolskie - ogółem2013 4011 4473 256 3592 617 3232 279 122 56 4
powiaty19447942 356 2111 859 7121 698 --- --- ---
gminy ogółem1822 9541 3533 256 3592 617 3232 279 122 56 4
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców327041151 809 2591 487 3111 182 7 21 4
   gminy do 20 000 mieszkańców1502 2501 2381 447 1001 130 0121 097 115 35 0
miasta na prawach powiatu39115900 148757 611581 --- --- 3
Komitety
KomitetyKomitety wyborcze wyborcówOgółem
PartiiKoalicjiOrganizacjiOgółemw gminach do 20 tys. mieszkańców
9123803674836
Zarejestrowane listy
OpisLiczba
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa66
Zarejestrowane listy do rad powiatów483
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu108
Zarejestrowane listy do rad gmin4 622
Ogółem5 279
Zarejestrowani kandydaci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa66918427.50% 48572.50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów4 1021 17528.64% 2 927 71.36%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu1 11434230.70%77269.30%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin11 5573 44429.80%8 11370.20%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta5216011.52%46188.48%
Ogółem17 9635 205 28,98%12 758 71,02%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa454545
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów464547
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 464746
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin454446
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta484848
Ogółem454446
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29206461829.94%144670.06%
30-393176100431.61%217268.39%
40-599616291830.35%669869.65%
60+258660523.40%198176.60%
Ogółem17442514529,50%1229770,50%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-29210 - 21100.00%
30-39831518.07%6881.93%
40-593523810.80%31489.20%
60+65710.77%5889.23%
Ogółem5216011,52%46188,48%Zarejestrowani kandydaci do ponownego głosowania
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta9688.33%8891.67%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do ponownego głosowania
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta495149
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta w głosowaniu ponownym według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2920 - 2100.00%
30-391218.33%1191.67%
40-597268.33%6691.67%
60+10110.00%990.00%
Ogółem9688,33%8891,67%
Zbiorcze informacje o wyborach do rad powiatów
Powiat Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
bocheński71523834268
brzeski65421623207
chrzanowski80425520228
dąbrowski51317615159
gorlicki91523525201
krakowski169829535229
limanowski95625525193
miechowski 57317923229
myślenicki76523731239
nowosądecki164729530234
nowotarski143729529199
olkuski79423622223
oświęcimski100527525247
proszowicki37417516116
Suski54521420163
tarnowski137729749374
tatrzański51319716174
wadowicki103527629239
wielicki75423416180
Podsumowanie1 698944471104834 102
 
Zbiorcze informacje o wyborach do rad miejskich w miastach na prawach powiatu
Miasto na prawach powiatu Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
m. Kraków4597431165636
m. Nowy Sącz51423623233
m. Tarnów71425520245
Podsumowanie5811591221081 114
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski5324 2821088
Nr 2Powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki6365 87111100
Nr 3m. Kraków8597 00511134
Nr 4Powiaty: wadowkicki, myslenicki, suski, nowotarski, tatrzański7479 69112126
Nr 5Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów7446 49411111
Nr 6Powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz6403 98011110
Podsumowanie 392 617 32366669
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 10 15 10 14 12 71
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 12 16 14 14 12 78
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 KOMITET WYBORCZY PPP - Sierpień 80 8 7 9 8 8 6 46
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 12 16 14 14 12 78
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 11 16 14 14 12 77
6 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA KKW LEWICA   6 9 14 5 12 46
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 7 10 11 10 8 9 55
8 KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI KW NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI 5 5 5 5 5   25
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWY KRAKÓW KWW SPRAWIEDLIWY KRAKÓW 8 7   9 5 8 37
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA MARKA NAWARY" KWW "WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA MARKA NAWARY" 10 11 16 11 13 12 73
11 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 10 9 12 11 11 9 62
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBRONY PRAW CZŁOWIEKA KWW OBRONY PRAW CZŁOWIEKA     9       9
13 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN KW LIGA POLSKICH RODZIN       6     6
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA           6 6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 324 180 161 916 161 663 49.87%
141 686 87.64%
Tak
Nr 2 365 862 183 737 183 431 50.14%
157 160 85.68%
Tak
Nr 3 586 055 252 678 252 978 43.17%
241 882 95.61%
Tak
Nr 4 479 486 232 163 231 888 48.36%
197 838 85.32%
Tak
Nr 5 446 017 222 314 222 025 49.78%
194 718 87.70%
Tak
Nr 6 404 025 212 863 212 686 52.64%
186 639 87.75%
Tak
Podsumowanie2 605 6251 265 6711 264 67148.54%1 119 92388.55%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 106000719,46%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1156467810,33%
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 12004461,07%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3787987833,82%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3548987731,69%
6 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 12487461,11%
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 30134552,69%
8 KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI 5388250,48%
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWY KRAKÓW 8796370,79%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA MARKA NAWARY" 68600736,13%
11 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 18308621,63%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBRONY PRAW CZŁOWIEKA 397290,35%
13 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN 374560,33%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 114760,10%
Podsumowanie1 119 923669100,00%
Sejmik Województwa Małopolskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Mąsior Bogusław Mikołaj6211365 8.02%
121 Soska Jacek5611959 8.44%
141 Sowa Marek Jan4319385 13.68%
143 Gądek Lidia Stanisława436673 4.71%
151 Filip Zdzisław Stanisław4711520 8.13%
221 Kozak Wojciech5212443 7.92%
223 Domagała Adam Stanisław544314 2.74%
241 Czekaj Kazimierz Józef5415303 9.74%
242 Achinger Elżbieta Jadwiga537308 4.65%
251 Grzeszek Wojciech Jan5611515 7.33%
2511 Pęk Bogdan Marek577041 4.48%
311 Gondek Grzegorz Jerzy3312578 5.20%
341 Radwan-Ballada Małgorzata6628372 11.73%
342 Lipiec Grzegorz Cezary3811539 4.77%
344 Barczyk Kazimierz6015040 6.22%
347 Lassota Józef6717055 7.05%
3410 Marczułajtis-Walczak Jagna Kinga3213752 5.69%
351 Tenerowicz Krzysztof Mariusz3026371 10.90%
352 Godyń-Swędzioł Renata Maria6011637 4.81%
441 Dziwisz Barbara Stanisława4714808 7.48%
442 Ochman Jerzy Tadeusz575207 2.63%
443 Bachleda-Księdzularz Franciszek635933 3.00%
451 Szlachetka Jarosław Piotr2725465 12.87%
452 Wierzba Marek4611546 5.84%
453 Hamerski Jan Wincenty596936 3.51%
455 Stuglik Rafał447026 3.55%
521 Sorys Stanisław Andrzej496910 3.55%
541 Ciepiela Roman5527329 14.04%
542 Łączyński Bolesław538838 4.54%
547 Kuta Marcin493679 1.89%
551 Sak Piotr Paweł2719215 9.87%
552 Malec Lucyna506912 3.55%
553 Szczurek-Żelazko Józefa497491 3.85%
641 Berdychowski Zygmunt Władysław5013642 7.31%
642 Zegzda Leszek5217013 9.12%
651 Romanek Andrzej Stanisław4225357 13.59%
652 Biedroń Grzegorz Janusz4810280 5.51%
653 Śliwa Paweł3911097 5.95%
654 Bulzak Andrzej Franciszek568009 4.29%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1060007129,46%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 11564678410,33%
Tak
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 12004461,07%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 378798781733,82%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 354898771631,69%
Tak
6 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 12487461,11%
-
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 30134552,69%
-
8 KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI 5388250,48%
-
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWY KRAKÓW 8796370,79%
-
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA MARKA NAWARY" 68600736,13%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 18308621,63%
-
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBRONY PRAW CZŁOWIEKA 397290,35%
-
13 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN 374560,33%
-
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 114760,10%
-
Podsumowanie1 119 92366939100,00%

Brak plików