Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem16258133155 676207 2811641150
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców3631154 51672 81051210
   gminy do 20 000 mieszkańców13195122101 160134 471113940
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chełmiec21321514142Wójt4
gm. Gródek nad Dunajcem7111572941Wójt2
gm. Grybów15421413126Wójt2
m. Grybów551572042Burmistrz2
gm. Kamionka Wielka8815113149Wójt3
gm. Korzenna9121532430Wójt2
gm. Krynica-Zdrój181115117094Burmistrz7
gm. Łabowa571583671Wójt5
gm. Łącko12111553343Wójt3
gm. Łososina Dolna7121521619Wójt1
gm. Muszyna111015122834Burmistrz1
gm. Nawojowa781541727Wójt1
gm. Piwniczna-Zdrój8101572940Burmistrz3
gm. Podegrodzie14111574765Wójt4
gm. Rytro261521230Wójt2
gm. Stary Sącz154212880Burmistrz2
Podsumowanie16413325897427933 44
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy - Łącko, Podegrodzie420 584432
Nr 2Gmina - Chełmiec419 535430
Nr 3Gminy - Korzenna, Łososina Dolna, Gródek n./Dunajcem524 661439
Nr 4Miasto - Grybów, Gmina - Grybów422 419432
Nr 5Gminy - Nawojowa, Łabowa, Kamionka Wielka 316 877527
Nr 6Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Rytro, Gmina Krynica-Zdrój634 062447
Nr 7Miasto i Gmina Stary Sącz317 538527
Podsumowanie 29155 67630234
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 10 8 6 12 6 58
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 7 10 8 6 12 6 57
15 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ         3   3 6
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 8 7 10 8 6 12 6 57
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU NOWOSĄDECKIEGO SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY KWW PN SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY 8 8 9 8 6 11 6 56
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 575 12 122 12 090 58.76%
11 012 91.08%
Tak
Nr 2 19 537 11 879 11 840 60.60%
10 931 92.32%
Tak
Nr 3 24 663 13 785 13 783 55.89%
12 531 90.92%
Tak
Nr 4 22 419 12 470 12 458 55.57%
11 621 93.28%
Tak
Nr 5 16 878 8 906 8 904 52.76%
8 056 90.48%
Tak
Nr 6 34 071 17 966 17 964 52.73%
16 439 91.51%
Tak
Nr 7 17 538 9 144 9 138 52.10%
8 482 92.82%
Tak
Podsumowanie155 68186 27286 17755.35%79 07291.76%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 154325819,52%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 290305736,71%
15 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 21760,27%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 142755718,05%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU NOWOSĄDECKIEGO SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY 201185625,44%
Podsumowanie79 072234100,00%
Rada Powiatu Nowosądeckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Bodziony Krzysztof Wojciech441299 11.80%
153 Szewczyk Zenon Piotr56863 7.84%
1171 Golonka Jan551527 13.87%
1172 Dziedzina Jan392096 19.03%
251 Kwiatkowski Marek Stanisław541904 17.42%
257 Leśniak Józef Krzysztof42453 4.14%
2161 Głód Józef52912 8.34%
2171 Mrzygłód Stanisław59970 8.87%
351 Paruch Zygmunt Jan501557 12.43%
352 Kantor Franciszek53933 7.45%
354 Miłkowski Zbigniew391001 7.99%
3161 Kiełbasa Mieczysław591222 9.75%
3171 Basta Wiesław501130 9.02%
441 Wanatowicz Stanisław531024 8.81%
451 Poręba Antoni Marian612005 17.25%
453 Koszyk Antoni50773 6.65%
4171 Broński Józef Antoni551256 10.81%
541 Poradowski Ryszard531081 13.42%
552 Świgut Józef541218 15.12%
553 Pióro Wiesław44741 9.20%
641 Reśko Dariusz Józef431931 11.75%
642 Gancarz Andrzej46894 5.44%
651 Ryba Marian Józef591043 6.34%
652 Węglarz Stanisław561119 6.81%
6172 Mazur Adam Jan661140 6.93%
6174 Oleksy Włodzimierz Stanisław481114 6.78%
751 Ciągło Edward571184 13.96%
7161 Śmierciak Stanisław66504 5.94%
7172 Kuczaj Marian62698 8.23%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1543258519,52%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 29030571336,71%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 21760,27%
-
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1427557318,05%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU NOWOSĄDECKIEGO SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY 2011856825,44%
Tak
Podsumowanie79 07223429100,00%

Brak plików