Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5893786 940108 42375320
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców244658 98873 08545020
   gminy do 20 000 mieszkańców3453127 95235 33830300
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Biskupice8111583346Wójt3
gm. Gdów12121563241Wójt3
gm. Kłaj1081562338Wójt2
gm. Niepołomice14321411127Burmistrz3
gm. Wieliczka3132339137Burmistrz3
Podsumowanie75378927108389 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy Biskupice, Gdów i Kłaj727 952454
Nr 2Gmina Niepołomice518 574438
Nr 3cześć gminy Wieliczka: os. Kościuszki-Przyszłość-Szymanowskiego, Krzyszkowice, Lekarka, Ogrodowe, Sienkiewicza-Asnyka-W. Pola, Śródmieście, Zadory, Zdrojowe414 988432
Nr 4część gminy Wieliczka: os. Bogucice, sołectwa: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Dobranowice, Gołkowice, Gorzków, Grabie, Grajów, Grabówki, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Sułków, Sygneczów, Strumiany, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa 725 416456
Podsumowanie 2386 93016180
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 10 8 14 46
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 13 10 8 14 45
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PONAD PODZIAŁAMI" KWW PONAD PODZIAŁAMI 14 8 8 14 44
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT KWW PRZYJAZNY POWIAT 13 10 8 14 45
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 27 926 15 080 15 066 53.95%
13 860 92.00%
Tak
Nr 2 18 574 9 922 9 920 53.41%
9 288 93.63%
Tak
Nr 3 15 002 6 746 6 741 44.93%
6 457 95.79%
Tak
Nr 4 25 409 11 886 11 884 46.77%
11 148 93.81%
Tak
Podsumowanie86 91143 63443 61150.18%40 75393.45%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 131594632,29%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 133674532,80%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PONAD PODZIAŁAMI" 52324412,84%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT 89954522,07%
Podsumowanie40 753180100,00%
Rada Powiatu Wielickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Rachwalik Anna Stefania50945 6.82%
1414 Matuszyk Marcin Mariusz41694 5.01%
151 Wcisło Roman Michał291472 10.62%
152 Kyrc Stanisław Kazimierz51514 3.71%
155 Kot Jan68629 4.54%
1151 Kociołek Adam52639 4.61%
1161 Mrozowski Mirosław Franciszek49820 5.92%
241 Feret Tadeusz52429 4.62%
244 Paluch Jakub Stanisław57582 6.27%
251 Burda Marek Leszek42974 10.49%
2161 Bobowski Wiesław Mateusz48828 8.91%
2166 Kukla Beata Antonina44581 6.26%
341 Fic Zbigniew Stanisław561198 18.55%
344 Dymek Małgorzata Maria48305 4.72%
351 Juszkiewicz Jacek Franciszek401010 15.64%
3151 Pankiewicz Lech Jerzy55616 9.54%
441 Duda Józef541224 10.98%
442 Ptasznik Ewa Janina48688 6.17%
451 Gawor Henryk Czesław391311 11.76%
452 Panuś Adam Marek37374 3.35%
4514 Półtorak Małgorzata Janina39327 2.93%
4151 Janus Paweł Stanisław51361 3.24%
4161 Masny Andrzej Włodzimierz46548 4.92%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1315946832,29%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1336745832,80%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PONAD PODZIAŁAMI" 523244312,84%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT 899545422,07%
Tak
Podsumowanie40 75318023100,00%

Brak plików