Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6907735 23143 83237510
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6907735 23143 83237510
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Koniusza9151563434Wójt2
gm. Koszyce3141553739Wójt2
gm. Nowe Brzesko5111553651Wójt4
gm. Pałecznica5121552629Wójt1
gm. Proszowice111215135765Burmistrz4
gm. Radziemice4131533642Wójt3
Podsumowanie37779037226260 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Koniusza46 883427
Nr 2Gmina Koszyce i Gmina Nowe Brzesko49 366530
Nr 3Gmina Pałecznica i Gmina Radziemice35 662317
Nr 4Gmina Proszowice613 320442
Podsumowanie 1735 23116116
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 4   11 22
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 7 7 5 12 31
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 6 9 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 7 6 10 28
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOSZYCE 2014 KWW KOSZYCE 2014   4     4
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 6 883 3 050 3 049 44.30%
2 825 92.65%
Tak
Nr 2 9 369 4 987 4 987 53.23%
4 657 93.38%
Tak
Nr 3 5 664 3 036 3 032 53.53%
2 781 91.72%
Tak
Nr 4 13 321 6 579 6 576 49.37%
6 201 94.30%
Tak
Podsumowanie35 23717 65217 64450.07%16 46493.31%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1461228,87%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 78563147,72%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 31233118,97%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 32992820,04%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOSZYCE 2014 72544,40%
Podsumowanie16 464116100,00%
Rada Powiatu Proszowickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Pióro Grzegorz Leszek44291 10.30%
141 Gawęda Celina Janina57278 9.84%
142 Wójcik Iwona Katarzyna40226 8.00%
151 Krzeczek Józef Michał38364 12.88%
221 Czajka Grzegorz Marian52567 12.18%
226 Fularski Arkadiusz48538 11.55%
242 Kalarus-Kwaśniewska Magdalena Agnieszka36167 3.59%
252 Doniec Włodzimierz Józef56299 6.42%
321 Gaweł Marcin Stanisław37307 11.04%
323 Grela Elżbieta Henryka49806 28.98%
325 Słowiński Marek Marcin38323 11.61%
421 Makowski Jan60796 12.84%
422 Wójcik Zbigniew Stefan60300 4.84%
423 Pławecki Jerzy Julian60461 7.43%
424 Gacek Barbara65506 8.16%
441 Tomasik Jacek Andrzej41391 6.31%
451 Gawron Józef Wojciech48565 9.11%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1461228,87%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 7856311047,72%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 312331418,97%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 329928320,04%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOSZYCE 2014 72544,40%
-
Podsumowanie16 46411617100,00%

Brak plików